Verantwoording
Wie heeft welke woning gekregen?
In de verantwoordingstabel (C) kunt u zien welke woningen de voorafgaande periode zijn toegewezen. U kunt dan zien hoeveel personen hebben gereageerd en wat de leeftijd of woonduur was van de persoon of huishouden die de woning heeft geaccepteerd. Met deze gegevens kunt u uw eigen kansen op een toekomstige toewijzing inschatten.


WsWoensdrecht