Urgentieregeling
Kan ik me inschrijven als “urgent”?
Wij bepalen niet of u “urgent” bent of niet, dat weet u zelf het beste. Bent u zó dringend op zoek naar een woning, dat het u niet uitmaakt wat voor woning of waar de woning staat? Dan kunt u zich inschrijven als urgent. Gemiddeld elke 3 maanden wordt een woning aangeboden waarop alleen “urgenten” kunnen reageren. Van de ontvangen reacties krijgt degene die het langst ingeschreven staat, de woning aangeboden.

Aan welke voorwaarden moet ik dan voldoen?

  • U staat op het moment van inschrijven, tenminste één jaar ingeschreven bij de gemeente Woensdrecht, op een adres in de woonkern Hoogerheide of de woonkern Woensdrecht;
  • De hoogte van het inkomen is niet hoger dan de grens die door het ministerie is vastgesteld om in aanmerking te komen voor huurtoeslag;
  • Inschrijving is noodzakelijk door het invullen van een inschrijvingsformulier en betaling van € 41,-.

Bij de selectie van kandidaten voor de doelgroep “urgenten” is de inschrijfdatum en -tijd bepalend (langste inschrijfduur).

Wat voor woning krijg ik dan?
Urgent zijn houdt in dat met woonwensen (wijk, woningtype, datum) geen rekening wordt gehouden. Van belang is alleen dat u een woning krijgt.

Als u een aangeboden woning weigert, of u reageert niet op het woningaanbod voor urgenten (dat tenminste eens per 3 maanden wordt gepubliceerd), dan wordt u automatisch uitgeschreven. Wij gaan er dan van uit dat u niet meer dringend op zoek bent naar een woning.

U moet dus zelf actief zoeken naar een woning en zelf reageren!
Opnieuw inschrijven is na betaling weer mogelijk, indien nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan.

Hoe lang duurt het dan voordat ik een woning krijg?
Als u zich inschrijft, kunnen we u al wel vertellen hoeveel mensen er als urgent staan ingeschreven. Daarmee heeft u dan een idee van wat de wachttijd ongeveer zal zijn. Als er 3 personen voor u staan en eens in de drie maanden wordt er een woning aangeboden, dan duurt het dus 3 x 3 maanden voordat u bovenaan de lijst staat.

Het gebeurt wel vaak dat mensen die als urgent ingeschreven staan via een andere verhuurder een woning krijgen, of op het aanbod voor alle woningzoekenden reageren en daarmee een woning krijgen. Dan kan het sneller gaan.

Voor meer informatie zie de pagina toelichting inschrijving urgentie.


WsWoensdrecht