Toewijzing en inkomen
Onderstaande tekst is voor woningzoekenden die onder de door de minister gestelde inkomensgrens vallen. Deze inkomensgrens wordt meestal in december van elk jaar vastgesteld voor het jaar daarop. Zie de website woningmarktbeleid van de Rijksoverheid voor meer informatie (2021).

Voor woningzoekenden met hogere inkomens biedt de regelgeving slechts beperkt mogelijkheden binnen de sociale verhuur van Woningstichting Woensdrecht. Met WsWoensdrecht Vastgoed b.v. richten wij ons specifiek op die doelgroep.

Toewijzingsbeleid_huurwoningen_2015

Per 1 januari 2016 geldt als norm het zogeheten “passend toewijzen”.
Kort gezegd houdt deze regeling in dat woningzoekenden met een laag inkomen (onder de “huurtoeslaggrens”) een woning moeten krijgen toegewezen met een “afgetopte” (verlaagde) huurprijs.

Er gelden verschillende inkomensgrenzen, afhankelijk van leeftijd. De huurprijsgrenzen verschillen per gezinssamenstelling. In onderstaand schema kunt u nieuwe regels met de inkomens- en huurgrenzen per 1 januari 2023 samengevat zien.

Huurprijsgrenzen in 2023

De huurprijsgrenzen in 2023 zijn geïndexeerd met de gemiddelde huurverhoging in 2022 (2,2%) en zijn:

 • Kwaliteitskortingsgrens: € 452,20 (2022: € 442,46)
 • Lage aftoppingsgrens: € 647,19 (2022: € 633,25)
 • Hoge aftoppingsgrens: € 693,60 (2022: € 678,66)

De liberalisatiegrens in 2022 is geïndexeerd met de inflatie (CPI: 5,84%) en is in 2023:

 • Liberalisatiegrens: € 808,06 (2022: € 763,47)

Passend toewijzen

Voor het passend toewijzen (de 95%-regeling) zijn de grenzen voor 2023:

 • Eenpersoonshuishoudens tot AOW: € 25.475 (2022: € 24.075)
 • Eenpersoons ouderenhuishouden: € 25.075 (2022: € 23.975)
 • Meerpersoonshuishouden tot AOW: € 34.575 (2022: € 32.675)
 • Meerpersoons ouderenhuishouden: € 33.800 (2022: € 32.550)

De vermogensgrens voor het ‘uitsluiten’ van ouderen voor passend toewijzen is gelijk aan de vermogensgrens van de zorgtoeslag. Deze zijn voor 2023:

 • Eenpersoonshuishouden: € 127.582
 • Meerpersoonshuishouden: € 161.329
 • Inkomensgrens eenpersoonshuishouden: € 44.035 (was: € 40.765)
 • Inkomensgrens meerpersoonshuishoudens: € 48.625 (was: € 45.014)

Wie krijgt de woning als eerste aangeboden?
Als er meer kandidaten reageren op een woning volgt er een selectie op doelgroep, type huishouden, hoogste leeftijd (starters)/langste woonduur huidige adres (doorstromers) en inkomen (zie tabel A en B onderaan deze pagina).

De als eerste geselecteerde kandidaat zal door ons worden uitgenodigd voor een toetsingsgesprek. Normaal is dit binnen 1 week na de uiterste inleverdatum. U ontvangt alleen bericht als u voor een woningtoewijzing in aanmerking komt. Tijdens dit gesprek zullen in ieder geval uw gegevens op juistheid worden gecontroleerd. Zijn er geen belemmeringen dan volgt de woningtoewijzing. Vervolgens heeft u nog 3 dagen de tijd om te beslissen.

Hoe stelt Woningstichting Woensdrecht mijn/ons inkomen vast?
Wij vragen u om een inkomensverklaring van de Belastingdienst, dit noemen zij een IBRI (voorheen “IB-60 formulier”). U kunt dit opvragen bij de Belastingdienst op het gratis nummer 0800-0543. Ook kan dit digitaal worden opgevraagd door in te loggen bij de Belastingdienst via uw DigiD. Het inkomen kan verder worden gecontroleerd via kopieën van recente loonstroken en/of jaaropgave van het voorgaande jaar.

LET OP! Zonder inkomensverklaring kan geen woning worden toegewezen. Zorg er dus voor dat u dit document direct aanvraagt wanneer u gaat reageren op het woningaanbod.

Kan ik alvast bij de woning gaan kijken?
Als tijdens het toetsingsgesprek blijkt dat alle gegevens kloppen en u voor de woning in aanmerking komt, krijgt u van ons het telefoonnummer van de huidige huurder, als de woning schriftelijk aan u is aangeboden. Dat is dus ná de toetsing van alle gegevens. U kunt dan de huidige huurder bellen voor een afspraak om te gaan kijken. Als er op dat moment geen huurder meer in de woning woont, krijgt u van Woningstichting Woensdrecht de sleutels om de woning te gaan bekijken.

Het ministerie bepaalt elk jaar tot welk inkomen wij woningen met een huur onder de huurtoeslaggrens mogen toewijzen. Wij controleren of uw inkomen onder die grens blijft. Bij onjuiste of onvolledige gegevens of het niet voldoen aan de voorwaarden kan geen toewijzing van de woning plaatsvinden.

kopie-van-woonkeuzebon-2016


WsWoensdrecht