Toelichting inschrijving urgentie
Wat is urgentie en wie bepaalt dit?

Bij WsWoensdrecht bepaalt iedereen zelf of er sprake is van “urgentie”. Voor de een kan het een medische of persoonlijke reden hebben, voor anderen kan het te maken hebben met de leefomgeving. Wij kunnen en willen als verhuurder niet oordelen welke situatie het meest aanleiding geeft tot urgentie. Vandaar dat wij maar weinig voorwaarden stellen aan een inschrijving voor urgentie. Hieronder een toelichting op die voorwaarden.

De spelregels:

 1. Registratie via inschrijving is verplicht. Het inschrijfgeld bedraagt € 41,00 en op het moment dat u het inschrijvingsformulier inlevert kan dit bedrag direct per pin worden voldaan. Vooraf overmaken op onze bankrekening is ook mogelijk.
  (IBAN-)bankrekeningnummer: Woningstichting Woensdrecht:
  NL28 BNGH 0285 0997 28 / BIC: BNGHNL2G.
  U vermeldt bij de omschrijving uw naam en “inschrijving urgentie”. Het betalingsbewijs neemt u mee als u het formulier komt inleveren.
 2. Inschrijving als urgent is alleen mogelijk als het gezamenlijke inkomen niet boven de door de minister vastgestelde inkomensgrens voor het verkrijgen van huurtoeslag is. Deze grens wijzigt jaarlijks, het bedrag is terug te vinden op onze website op de pagina “Toewijzing en inkomen“. Verder staat inschrijving als urgente open voor iedereen van 18 jaar en ouder die de Nederlandse nationaliteit heeft of anderszins legaal in Nederland verblijft. Tevens staat u op het moment van inschrijven, tenminste één jaar ingeschreven bij de gemeente Woensdrecht, op een adres in de woonkern Hoogerheide of de woonkern Woensdrecht;
 3. Om dit aan te tonen is een uittreksel uit de Basis Registratie Personen van de gemeente Woensdrecht nodig.
 4. Na inlevering van het inschrijfformulier en ontvangst van het inschrijfgeld gaat de inschrijving in. U moet ook bewijzen meenemen van het inkomen (meest recente IBRI-formulier.
  Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Een inschrijving wordt door ons schriftelijk bevestigd aan de woningzoekende, onder vermelding van een inschrijfnummer.
 5. Urgent zijn, houdt in dat met woonwensen (wijk, woningtype, datum enz.) geen rekening wordt gehouden. Van belang is alleen dat er in de behoefte aan huisvesting wordt voorzien. In principe worden door ons eengezinswoningen hiervoor geselecteerd.
 6. Iemand die als urgent is ingeschreven, is ook starter of doorstromer. Er kan dus ook altijd op het “gewone” aanbod worden gereageerd. Hierbij geldt geen voorrang voor de urgente, maar dit vergroot wel de kans op succes. Via ons kantoor kunt u ook adresgegevens krijgen van andere verhuurders in deze regio. Om de kansen verder te vergroten is inschrijving bij meerdere verhuurders aan te raden. Meer aanbod van (sociale) huurwoningen in de regio is bijvoorbeeld te vinden via www.zuidwestwonen.nl.
 7. Wij proberen urgent woningzoekenden binnen 1 jaar aan woonruimte te helpen. Wij zijn daarbij wel afhankelijk van het vrijkomen van voldoende geschikte woningen ten opzichte van het aantal ingeschreven urgenten.
 8. Bij een woningtoewijzing proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met de grootte van het huishouden, het inkomen en de leeftijd. Als de woningzoekende vanwege gezondheidsklachten aangepaste/geschikte woonruimte zoekt, moet eerst contact worden opgenomen met het WMO-loket van de gemeente Woensdrecht. Deze beslist over de noodzaak van het hebben van een aangepaste woning. Een verhuisindicatie geeft aan wat voor soort woning er nodig is, het blijft verder aan de woningzoekende zelf om te reageren op het aanbod, zowel voor urgenten als het “gewone” aanbod. Met enige regelmaat worden woningen aangeboden die geschikt zijn voor mensen met een verhuisindicatie. Dit staat dan in de advertentie vermeld.
 9. Iemand wordt als “urgente” uitgeschreven als:
  – een toegewezen woning wordt geweigerd of als niet wordt gereageerd op het woningaanbod voor urgenten,
  – niet meer wordt voldaan aan de inschrijfvoorwaarden (lokale binding/inschrijving in woonkern Hoogerheide of woonkern Woensdrecht of het maximale inkomen),
  – op eigen verzoek,
  – men zelfstandige woonruimte toegewezen heeft gekregen. Opnieuw inschrijven is dan, na betaling van het inschrijfgeld, mogelijk.
 10. Bij een uitschrijving wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

Klik hier om direct naar het inschrijfformulier te gaan.

 


WsWoensdrecht