Aanvraag sponsoring
Eind 2015 heeft de toezichthouder op de corporatiesector laten weten dat er strenger zal worden toegezien op sponsoring door woningcorporaties. Dit betekent dat aanvragen die op grond van ons eigen beleid nog wel zouden kunnen worden gesponsord, in vrijwel alle gevallen toch moeten worden afgewezen op basis van de nieuwe regelgeving. De nieuwe regels zijn wettelijk vastgesteld en overschrijven daarmee ons eigen beleid.

Om die reden is het aanvraagformulier voor sponsoring niet meer beschikbaar via de website.

 

 

Sponsor sponsoring bijdrage leefbaarheid feest activiteit evenement organisatie geld sponsorbijdrage subsidie


WsWoensdrecht