Serviceabonnement
Enkele onderhoudsverplichtingen die volgens de huurovereenkomst voor rekening van de huurder komen, kunnen door de woningstichting worden overgenomen en verricht. De vergoeding daarvoor bedraagt € 8,95 (prijspeil 2021) en wordt doorberekend in de bijkomende kosten en als zodanig opgenomen in het huurbedrag. U kunt het serviceabonnement online aanvragen. De opzichter zal uw woning dan inspecteren en indien akkoord kan het serviceabonnement direct ingaan. Dit hoeft dus niet per de eerste van de volgende maand.

Het serviceabonnement huurdersonderhoud gaat over werkzaamheden aan de woning zoals deze was bij aanvang van de huurovereenkomst. Zie hiervoor de folder “Wie betaalt wat?“.

Bij het serviceabonnement bent u ook verzekerd voor glasschade. Voor meer informatie over de verzekering en de dekking bij schade kunt u contact opnemen met de afdeling woondiensten.

Als u via ons het serviceabonnement heeft afgesloten, kunt u reparatieverzoeken direct bij ons melden via deze website. Wij zorgen dan voor snelle reparatie of vervanging.

Bij glasschade mag u dit rechtstreeks melden aan Centraal Beheer Achmea. Dit kan via telefoonnummer: 0800-0229955.

Het serviceabonnement opzeggen kan per de 1e van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. U kunt dit schriftelijk doen of via het contactformulier.

» Serviceabonnement aanvragen

WsWoensdrecht