Rechten & plichten
Als u een woning gaat huren, heeft u onder meer recht op een goede woning, reparatie en onderhoud van deze woning (zover het geen huurdersonderhoud betreft) en duidelijke informatie. Daarnaast heeft u ook plichten, zoals de huur op tijd betalen, de woning onderhouden (zover dat huurdersonderhoud is) en geen overlast voor de omgeving veroorzaken.

Een samenvatting van uw rechten en plichten, wat u kunt doen als het niet loopt zoals het zou moeten en waar u met eventuele klachten terecht kunt, vindt u in onderstaand document:

Informatie over uw rechten en plichten bij de huur van een woning (PDF-bestand, 164 kB)

NB: dit document is bedoeld ter informatie, het vervangt niet de Huurovereenkomst of Algemene Huurvoorwaarden. Als er afwijkende voorwaarden zijn overeengekomen, wordt de geldigheid daarvan niet beïnvloed door de tekst in bovenstaand document.


WsWoensdrecht