Huurders praten en beslissen mee
Als u van ons een woning huurt, dan wilt u daar prettig wonen. Uw ideeën over uw huis, uw buurt en de manier waarop wij bijvoorbeeld omgaan met onderhoud en reparaties, zijn voor ons belangrijke informatie.

Participatie is een mooi woord, wat “meedoen” betekent. Huurders kunnen “meedoen” met Woningstichting Woensdrecht bij het evalueren van het beleid en het voorstellen van veranderingen.

Met de HuurdersBelangenvereniging (HBWW) bespreken wij maandelijks de gang van zaken en horen wij vragen en opmerkingen vanuit de huurders in het algemeen. Voor appartementencomplexen zijn er contacten met bijvoorbeeld de bewonerscommissies.

Maar ook als individuele huurder kunt u natuurlijk bij ons terecht met uw vragen of ideeën.

Bij groot onderhoud wordt u vooraf uitgebreid geïnformeerd en is het vaak mogelijk om zelf bepaalde keuzes te maken. Als u zelf zaken in uw woning wilt
veranderen, dan geven wij u graag advies hierover.

Ons beleid wordt uitgebreid besproken met onze Raad van Toezicht en de HBWW, maar het kan zijn dat u hier uw eigen mening over heeft. Ook die horen wij graag, want als wij niet weten wat u van bepaalde beslissingen vindt, kunnen wij ons beleid ook niet aanpassen.

Heeft u suggesties voor ons? U kunt ze doorgeven via het contactformulier.

participatie

Bewoners kozen zelf kleur nieuwe vloerbedekking (Lucashof)

Zoekwoorden: participatie, meedoen, meepraten, meebeslissen, overlegwet, overleg huurder verhuurder


WsWoensdrecht