Woningbezit
Hoeveel woningen heeft Woningstichting Woensdrecht?
Het woningbezit van Woningstichting Woensdrecht bestaat uit ongeveer 1050 woningen die horen bij de “sociale huur”. Dit betekent dat dit woningen zijn waarvoor, als het inkomen niet te hoog is, huurtoeslag kan worden aangevraagd. Het grootste deel van onze woningen staat in de woonkernen Hoogerheide (ongeveer 750 woningen) en Woensdrecht (ruim 250 woningen).

Ergens anders stond dat het ruim 1150 woningen zijn, hoe zit dat?
Naast Woningstichting Woensdrecht bestaat er ook nog WsWoensdrecht Vastgoed B.V. Dezelfde mensen, maar een andere markt: de geliberaliseerde verhuur of “vrije sector”. Alle woningen waarvan de huurprijs boven de huurtoeslaggrens zit, maar ook bijvoorbeeld winkelruimtes e.d., horen bij deze Vastgoed B.V. en dus officieel niet bij het bezit van de woningstichting.

Wat voor woningen verhuurt Woningstichting Woensdrecht?
Van alle woningen is bijna een kwart appartementen, de rest zijn bijna allemaal eengezinswoningen. Daarnaast hebben we nog een aantal “HAT-woningen”. Dit zijn kleine appartementen met één slaapkamer, vooral bedoeld voor jongeren tot 23 jaar.

En wat kost een woning ongeveer per maand?
Eigenlijk is dat niet zo gemakkelijk te beantwoorden, want we verhuren tientallen verschillende typen woningen. De huurprijzen kunnen dus nogal verschillen.

De gemiddelde huurprijzen liggen bij nieuwe verhuringen meestal tussen de € 650 en € 800. Voor huishoudens van 3 of meer personen is de aanvangshuurprijs wat hoger, ongeveer € 700 tot € 800.

Huurders die al langere tijd in dezelfde woning wonen en bij de start een lage(re) huurprijs hadden, betalen vaak minder dan nieuwe huurders. Dit komt doordat huurverhogingen in de loop der jaren door de regering zijn beperkt. Als een woning opnieuw wordt verhuurd, gaan we kijken wat op dit moment de maximale huur is en die kan soms flink hoger zijn dan wat de vorige huurder betaalde.

De exacte bedragen voor de verschillende doelgroepen (huishoudsamenstelling en inkomen) staat op https://www.wswoensdrecht.nl/woning/reageren/toewijzing-en-inkomen/

Hoe wordt de huurprijs van een woning berekend?
De huurprijzen van onze woningen worden bepaald met het “woningwaarderingstelsel” (wws). Dit is een puntensysteem, waarbij voor allerlei zaken in en om de woning punten worden gegeven. Zo levert de woonkamer, slaapkamer enz. 1 punt per vierkante meter op. Bergruimte is goed voor 0,75 punt per vierkante meter en voor sanitair, energielabel enzovoorts zijn ook vaste waarderingen afgesproken.

Als een woning volgens dit puntensysteem een huurprijs zou krijgen bóven de huurtoeslaggrens, dan rekenen we niet de maximale huur. Dit noemen we “aftoppen”: de huur wordt verlaagd tot het niveau waarbij nog wél huurtoeslag kan worden aangevraagd.

Bij de woningen van WsWoensdrecht Vastgoed B.V. geldt dit niet, daar worden de huurprijzen vastgesteld boven de huurtoeslaggrens en hierdoor gelden de regels voor de “sociale huur” niet bij deze woningen.


WsWoensdrecht