WsW Vastgoed b.v.
WsWoensdrecht Vastgoed b.v. is een dochteronderneming van Woningstichting Woensdrecht.

De commerciële ruimtes, winkels, geliberaliseerde huurwoningen en ander vastgoed wat niet onder de sociale sector valt, worden verhuurd en beheerd door WsWoensdrecht Vastgoed b.v.

Ook al zijn het dezelfde medewerkers, toch is het een heel ander bedrijf. De klanten van de Vastgoed b.v. hebben andere huurovereenkomsten, omdat de regels die de overheid vaststelt voor de sociale huursector, hier niet van toepassing zijn. Huurwoningen die onder de Vastgoed b.v. vallen, hebben een huurprijs die boven de grens ligt van de “sociale huur”, in 2015 is dat niveau € 710,68. Hierdoor geldt er voor deze woningen ook geen maximale inkomensgrens.

Bij het overzicht van ons woningbezit is duidelijk aangegeven per complex welke woningen van de Woningstichting zijn (blauw logo) en welke van de Vastgoed b.v. (roodbruin logo).

Zo klein als de verschillen in het logo zijn, zo groot zijn de verschillen als het gaat om regelgeving, huuraanpassing en verantwoording aan de overheid. Als commerciële verhuurder is WsWoensdrecht Vastgoed b.v. niet gebonden aan de regels die het ministerie oplegt voor de sociale woningbouw. Dit biedt ruimte aan vastgoed wat beantwoordt aan marktvragen en marktconforme huurovereenkomsten voor partijen die niet in de sociale sector willen of kunnen huren.


WsWoensdrecht