Organisatie
De organisatie Woningstichting Woensdrecht bestaat uit verschillende afdelingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen wonen, financiën en vastgoed.

Wonen:
hier vinden de klantcontacten plaats. Afdeling Wonen bestaat uit de balie, de verhuurafdeling, de opzichter, de onderhoudsdienst en de manager wonen.

Financiën:
is een ondersteunende afdeling. Deze afdeling bestaat uit het secretariaat, de administratie, de projectleider en de manager financiën.

Vastgoed:
de vastgoed-afdeling gaat over nieuwbouwprojecten, herstructurering en grote renovaties.
Daarnaast is ook het (planmatig) onderhoud van de bestaande woningen onderdeel van vastgoed-beheer. Hierbij kan worden gedacht aan schilderwerk, keuken-/badkamervervanging enzovoorts.

Woningstichting Woensdrecht wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder, welke wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht. In het managementteam, bestaande uit de directeur-bestuurder, de manager financiën en de manager wonen, wordt het beleid besproken, voorstellen voorbereid en besproken en worden bestuursbesluiten vastgesteld.

Over beleidswijzigingen wordt overleg gevoerd met de HBWW (huurdersbelangenvereniging).

Organisatieschema


WsWoensdrecht