Organisatie
De organisatie Woningstichting Woensdrecht bestaat uit verschillende afdelingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen wonen, financiën en vastgoed.

Wonen:
hier vinden de klantcontacten plaats. Afdeling Wonen bestaat uit de balie, de verhuurafdeling en de manager wonen.

Financiën:
is een ondersteunende afdeling. Deze afdeling bestaat uit het secretariaat, de administratie en de manager financiën.

Vastgoed:
de afdeling vastgoed gaat over nieuwbouwprojecten, herstructurering en grote onderhoudswerkzaamheden.
Daarnaast is ook het (planmatig) onderhoud van de bestaande woningen onderdeel van vastgoedbeheer. Hierbij kan worden gedacht aan schilderwerk, keuken-/badkamervervanging enzovoorts.

Naast de manager vastgoed bestaat de afdeling uit de projectleider, de opzichter en de onderhoudsdienst.

Woningstichting Woensdrecht wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder, welke wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht. In het managementteam, bestaande uit de directeur-bestuurder, de manager financiën, de manager wonen en de manager vastgoed, wordt het beleid besproken, voorstellen voorbereid en besproken en worden bestuursbesluiten vastgesteld.

Over beleidswijzigingen wordt overleg gevoerd met de HBWW (huurdersbelangenvereniging).

Onze organisatie schematisch:

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.


WsWoensdrecht