Informatie over beleid en verantwoording
Voor Woningstichting Woensdrecht is het vanzelfsprekend dat wij weloverwogen keuzes maken in ons beleid. Hoe die keuzes tot stand komen en of ze inderdaad te verantwoorden zijn, wordt getoetst door het managementteam, de directeur-bestuurder en door de Raad van Toezicht. Hierin speelt uiteraard ook de huurdersvereniging HBWW een belangrijke rol.

Op deze pagina staat informatie in de vorm van beleidsstukken voor onze belanghouders (behalve huurders kunnen dit bijvoorbeeld HBWW, gemeente, zorgaanbieders enz. zijn).

Door op de titel van het document te klikken, opent het document in een nieuw venster. Hoe groot het bestand is, staat achter de naam van het document (1 mb = 1000 kb). Bij grote bestanden kan het soms even duren voor deze geopend worden.

Huren

Huurbeleid 2020 (226 kB)
Huurbeleid 2019 (225 kB)
Huurbeleid 2018 (239 kB)
Huurbeleid 2017
 (237 kB)
Huurbeleid 2016
 (787 kB)
Huurbeleid 2015 (763 kB)
Toewijzingsbeleid_huurwoningen_2015 (348 kB)

Verslagen Regionale Geschillencommissie

Leefbaarheid/veiligheid

Convenant hennepteelt Zeeland West Brabant 2013 (3,74 mb)
Armoedepact 2017 (2 mb)

Verslaglegging/verantwoording

Jaarrapport 2019 (5 mb)
Jaarrapport  2018 (6 mb)
Jaarrapport  2017 (5 mb)
Jaarrapport_2016 (3 mb)
Jaarrapport_2015
(3,4 mb)
Jaarrapport_2014
 (6,5 mb)
Jaarrapport_2013 (3,3 mb)
Jaarrapport_2012 (1,65 mb)
Jaarrapport_2011 (1,6 mb)

Beleidskeuzes/strategie

Samenvatting Strategisch Woningvoorraadbeleid 2018 (1 mb)
Autoriteit woningcorporaties
externe link
Ondernemingsplan 2016-2019 (490 kb)
Investeringsreglement (376 kb)
Reglement financieel beleid en beheer (1 mb)

www.visiewoningmarkt2030.nl externe link

Toezicht en bestuur

Visitatierapport 2014-2017 Woningstichting Woensdrecht (3,83 mb)
Samenstelling Raad van Toezicht per 1 sept 2020 (101 kb)
Aedescode_2015
 (63 kb)
Governancecode_2015 (248 kb)
Integriteitscode (2,68 mb)
Klokkenluidersregeling_WsWoensdrecht (212 kb)
Reglement Toezicht en bestuur (3 mb)

Mist u bepaalde beleidsstukken of wilt u toelichting over een specifiek beleid?
Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen hierover.

 

beleid – documenten – stukken – bestuur – verantwoording – transparant – transparantie – openbaarheid – openbaar – inzicht – inzage – bekendmaking – bekend – directeur – bestuurder – management – verslag – verslagen – regeling – reglement – reglementen – notitie – notities – notulen – vergadering – vergaderen – uitspraak – besluit – besluiten – besluitenlijst – vaststellen – vaststelling – jaarverslag – jaarrekening


WsWoensdrecht