Informatie over beleid en verantwoording
Voor Woningstichting Woensdrecht is het vanzelfsprekend dat wij weloverwogen keuzes maken in ons beleid. Hoe die keuzes tot stand komen en of ze inderdaad te verantwoorden zijn, wordt getoetst door het managementteam, de directeur-bestuurder en door de Raad van Toezicht. Hierin speelt uiteraard ook de huurdersvereniging HBWW een belangrijke rol.

Op deze pagina staat informatie in de vorm van beleidsstukken voor onze belanghouders (behalve huurders kunnen dit bijvoorbeeld HBWW, gemeente, zorgaanbieders enz. zijn).

Door op de titel van het document te klikken, opent het document in een nieuw venster. Hoe groot het bestand is, staat achter de naam van het document (1 mb = 1000 kb). Bij grote bestanden kan het soms even duren voor deze geopend worden.

Huren

Huurbeleid Woningstichting Woensdrecht 2023 (163 kb)

Verslagen Regionale Geschillencommissie (externe link)

Het toewijzingsbeleid is in verband met de aansluiting bij ZuidWestWonen.nl niet meer actueel.
Bij het nieuwe toewijzingsbeleid is inschrijfduur bij ZuidWestWonen bepalend voor de volgorde van toewijzing. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk indien hieraan landelijke of regionale afspraken of convenanten ten grondslag liggen.

Leefbaarheid/veiligheid

Convenant hennepteelt Zeeland West Brabant 2013 (3,74 mb)
Armoedepact 2017 (2 mb)

Verslaglegging/verantwoording

Prestatieafspraken Woensdrecht 2022 (456 kb)
Prestatieafspraken Woensdrecht jaarschijf 2023 (168 kb)
Jaarrapport 2022 (8 mb)
Jaarrapport 2021 (6 mb)
Jaarrapport 2020 (4 mb)
Jaarrapport 2019 (5 mb)
Jaarrapport 2018 (6 mb)

Beleidskeuzes/strategie

Strategisch woningvoorraad beleid 2024 Woensdrecht (1 mb)
Autoriteit woningcorporaties
externe link
Reglement financieel beleid en beheer (1 mb)
Governancecode 2020 waardenmodel vijf-principes  (486 kb)

Governancecode woningcorporaties 2020 (3,6 mb)
Investeringsreglement Woningstichting Woensdrecht 2020 (297 kb)
Ondernemingsplan 2021-2025 (770 kb)

www.visiewoningmarkt2030.nl externe link

Toezicht en bestuur

Reglement Toezicht en bestuur versie oktober 2023 (3 mb)
Klokkenluidersregeling 2023 Regeling omgaan met melden vermoeden misstanden (200 kb)
Samenstelling Raad van Toezicht
Visitatierapport 2022 Woningstichting Woensdrecht (3,83 mb)
Integriteitscode (146 kb)
Inkoop- en aanbestedingsbeleid versie december 2022 (502 kb)

Huurdersbelangenvereniging Woningstichting Woensdrecht (HBWW):
www.hbww.nl

Mist u bepaalde beleidsstukken of wilt u toelichting over een specifiek beleid?
Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen hierover.

 

beleid – documenten – stukken – bestuur – verantwoording – transparant – transparantie – openbaarheid – openbaar – inzicht – inzage – bekendmaking – bekend – directeur – bestuurder – management – verslag – verslagen – regeling – reglement – reglementen – notitie – notities – notulen – vergadering – vergaderen – uitspraak – besluit – besluiten – besluitenlijst – vaststellen – vaststelling – jaarverslag – jaarrekening


WsWoensdrecht