Informatie over beleid en verantwoording
Voor Woningstichting Woensdrecht is het vanzelfsprekend dat wij weloverwogen keuzes maken in ons beleid. Hoe die keuzes tot stand komen en of ze inderdaad te verantwoorden zijn, wordt getoetst door het managementteam, de directeur-bestuurder en door de Raad van Toezicht. Hierin speelt uiteraard ook de huurdersvereniging HBWW een belangrijke rol.

Op deze pagina staat informatie in de vorm van beleidsstukken voor onze belanghouders (behalve huurders kunnen dit bijvoorbeeld HBWW, gemeente, zorgaanbieders enz. zijn).

Door op de titel van het document te klikken, opent het document in een nieuw venster. Hoe groot het bestand is, staat achter de naam van het document (1 mb = 1000 kb). Bij grote bestanden kan het soms even duren voor deze geopend worden.

Huren

Huurbeleid 2021 (183 kb)

Toewijzingsbeleid huurwoningen (per 1 januari 2015) (348 kb)

Verslagen Regionale Geschillencommissie (externe link)

Leefbaarheid/veiligheid

Convenant hennepteelt Zeeland West Brabant 2013 (3,74 mb)
Armoedepact 2017 (2 mb)

Verslaglegging/verantwoording

Prestatieafspraken 2020 (180 kb)
Jaarrapport 2020 (4 mb)
Jaarrapport 2019 (5 mb)
Jaarrapport 2018 (6 mb)

Beleidskeuzes/strategie

Samenvatting Strategisch Woningvoorraadbeleid 2018 (1 mb)
Autoriteit woningcorporaties
externe link
Reglement financieel beleid en beheer (1 mb)
Governancecode 2020 waardenmodel vijf-principes  (486 kb)

Governancecode woningcorporaties 2020 (3,6 mb)
Investeringsreglement Woningstichting Woensdrecht 2020 (297 kb)
Ondernemingsplan 2021-2025 (770 kb)

www.visiewoningmarkt2030.nl externe link

Toezicht en bestuur

Reglement Toezicht en bestuur versie oktober 2019 (1,6 mb)

Samenstelling Raad van Toezicht (460 kb)
Visitatierapport 2014-2017 Woningstichting Woensdrecht (3,83 mb)
Samenstelling Raad van Toezicht per 1 sept 2020 (101 kb)
Integriteitscode (2,68 mb)
Klokkenluidersregeling_WsWoensdrecht (212 kb)

Mist u bepaalde beleidsstukken of wilt u toelichting over een specifiek beleid?
Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen hierover.

 

beleid – documenten – stukken – bestuur – verantwoording – transparant – transparantie – openbaarheid – openbaar – inzicht – inzage – bekendmaking – bekend – directeur – bestuurder – management – verslag – verslagen – regeling – reglement – reglementen – notitie – notities – notulen – vergadering – vergaderen – uitspraak – besluit – besluiten – besluitenlijst – vaststellen – vaststelling – jaarverslag – jaarrekening


WsWoensdrecht