Informatie over beleid en verantwoording
Voor Woningstichting Woensdrecht is het vanzelfsprekend dat wij weloverwogen keuzes maken in ons beleid. Hoe die keuzes tot stand komen en of ze inderdaad te verantwoorden zijn, wordt getoetst door het managementteam, de directeur-bestuurder en door de Raad van Toezicht. Hierin speelt uiteraard ook de huurdersvereniging HBWW een belangrijke rol.

Op deze pagina staat informatie in de vorm van beleidsstukken voor onze belanghouders (behalve huurders kunnen dit bijvoorbeeld HBWW, gemeente, zorgaanbieders enz. zijn).

Door op de titel van het document te klikken, opent het document in een nieuw venster.
Hoe groot het bestand is, staat achter de naam van het document (1 mb = 1000 kb).
Bij grote bestanden kan het soms even duren voor deze geopend worden.

Huren

Huurbeleid 2017 (237 kB)
Huurbeleid 2016
  (787 kB)
Huurbeleid 2015 (763 kB)
Toewijzingsbeleid_huurwoningen_2015 (348 kB)

Leefbaarheid/veiligheid

Convenant hennepteelt Zeeland West Brabant 2013 (3,74 mb)
(ons sponsorbeleid is vanwege gewijzigde regelgeving komen te vervallen)

Verslaglegging/verantwoordingJaarverslag en jaarrekening

Jaarrapport_2016 (3 mb)
Jaarrapport_2015
(3,4 mb)
Jaarrapport_2014
 (6,5 mb)
Jaarrapport_2013 (3,3 mb)
Jaarrapport_2012 (1,65 mb)
Jaarrapport_2011 (1,6 mb)

Beleidskeuzes/strategie

Strategie_per_complex tot 2025 (1,45 mb)
Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting externe link
Ondernemingsplan 2016-2019 (490 kb)
Investeringsreglement

www.visiewoningmarkt2030.nl
(pagina over het eind mei 2013 gepresenteerde rapport over wonen en leven in West-Brabant en Tholen, visie tot 2030. Rapport is via deze pagina te downloaden.)

Visie op Wonen en Leven In West-Brabant en Tholen (juli 2009)
Deel I: De visie (2,61mb)
Deel II: Het onderzoeksrapport (1,08mb)

Visitatie/Toezicht en bestuur

WsWoensdrecht_Visitatierapport_2011 (800 kb)
Reactie RvT_visitatierapport_2011 (47 kb)
Samenstelling Raad van Toezicht (151 kb)
Aedescode_2015
 (63 kb)
Governancecode_2015 (248 kb)
Integriteitscode (2,68 mb)
Klokkenluidersregeling_WsWoensdrecht (212 kb)
Reglement Toezicht en bestuur (3 mb)

Mist u bepaalde beleidsstukken of wilt u toelichting over een specifiek beleid? Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen hierover.

 

beleid – documenten – stukken – bestuur – verantwoording – transparant – transparantie – openbaarheid – openbaar – inzicht – inzage – bekendmaking – bekend – directeur – bestuurder – management – verslag – verslagen – regeling – reglement – reglementen – notitie – notities – notulen – vergadering – vergaderen – uitspraak – besluit – besluiten – besluitenlijst – vaststellen – vaststelling


WsWoensdrecht