Onderhoudsprojecten
Ook in 2015 gaan we planmatig onderhoud uitvoeren. Hieronder treft u een link aan naar de lijst met onderhoudsplannen, waarin globaal staat opgesomd wat u in 2015 kunt verwachten. Bewoners die het betreft zullen tijdig van de uit te voeren werkzaamheden op de hoogte worden gesteld.

  • Woningen van Woningstichting Woensdrecht (sociale huur)
  • Woningen van WsWoensdrecht Vastgoed b.v. (vrije sector/geliberaliseerd)

Voor groot onderhoud zullen de bewoners ruim van tevoren worden geïnformeerd over de exacte werkzaamheden, de planning, welke overlast er eventueel te verwachten is, of men voor de werkzaamheden thuis moet blijven enzovoorts. Ook zal bij elk project een contactpersoon van zowel de aannemer als van de woningstichting bekend zijn, zodat bewoners tijdens de werkzaamheden altijd ergens terecht kunnen met hun vragen.

Omdat deze gegevens per project verschillen en bovendien de planningen van alle projecten nog niet definitief zijn, worden deze gegevens niet hier op de website vermeld.


WsWoensdrecht