Planmatig onderhoud
Het geplande onderhoud

Jaarlijks stelt het bestuur een onderhoudsbegroting vast, waarin onder andere is vastgelegd welke woningen worden geschilderd, waar goten worden vervangen etc. Omdat deze werkzaamheden vooraf worden vastgelegd noemen wij dit planmatig onderhoud. Ook groot-onderhoudsplannen vallen onder het planmatig onderhoud.

Bij het ontwikkelen van dergelijke plannen worden de bewoners tijdig (meestal minimaal een maand voor aanvang van de werkzaamheden) geïnformeerd. De bewoners ontvangen een informatiepakket en hebben de mogelijkheid om extra informatie te krijgen tijdens een informatiebijeenkomst of tijdens een bezoek van een van onze opzichters. Dit informatiepakket bevat onder andere informatie over:

  • wat er gaat gebeuren
  • wanneer het gaat gebeuren
  • hoe lang het gaat duren
  • wie het gaat uitvoeren
  • wat er van de bewoner wordt verwacht
  • wat de bewoner van de aannemer en van ons kan verwachten
  • of er keuzemogelijkheden zijn (bv. kleur tegels)
  • of er aan (een deel van) de werkzaamheden een huurverhoging is gekoppeld
    (als dat het geval is, wordt vooraf akkoord gevraagd aan de huurder voor de werkzaamheden en de bijbehorende huurverhoging).

Bij onderhoudsplanning kunt u teruglezen welke werkzaamheden er dit jaar gepland zijn.
zoekwoorden: onderhouds kalender onderhoudskalender onderhoudsplannen


WsWoensdrecht