Geplande onderhoudswerken 2019
Onderhoudsplanning 2020

Ook voor dit jaar staan weer diverse onderhoudswerkzaamheden gepland om uitgevoerd te gaan worden. Contractonderhoud zoals jaarlijks wordt uitgevoerd in onze appartementencomplexen is hierbij apart vernoemd. U moet hierbij denken aan serviceonderhoud aan liften, noodverlichting, brandblusmiddelen, automatische deurdrangers enz.

In onderstaand overzicht staan de onderhoudswerkzaamheden vermeld zoals deze zijn gepland voor dit jaar, enkele kleinere werkzaamheden zijn niet in dit overzicht verwerkt. Betrokken bewoners worden ruimschoots van te voren schriftelijk geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

Planmatig Onderhoud 2021 (Woningstichting Woensdrecht)

Planmatig Onderhoud 2021 (WsWoensdrecht Vastgoed bv)

» Bekijk onze nieuwbouwprojecten

WsWoensdrecht