Geplande onderhoudswerken 2022
Onderhoudsplanning 2022

Ook voor dit jaar staan weer diverse onderhoudswerkzaamheden gepland om uitgevoerd te gaan worden. Contractonderhoud zoals jaarlijks wordt uitgevoerd in onze appartementencomplexen is hierbij apart vernoemd. U moet hierbij denken aan serviceonderhoud aan liften, noodverlichting, brandblusmiddelen, automatische deurdrangers enz.

In onderstaand overzicht staan de onderhoudswerkzaamheden vermeld zoals deze zijn gepland voor dit jaar, enkele kleinere werkzaamheden zijn niet in dit overzicht verwerkt. Betrokken bewoners worden ruimschoots van te voren schriftelijk geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

Planmatig Onderhoud 2022 (Woningstichting Woensdrecht)

Planmatig Onderhoud 2022 (WsWoensdrecht Vastgoed bv)

» Bekijk onze nieuwbouwprojecten

WsWoensdrecht