Over ons
Wonen begint

bij het maken

van de juiste keuzes

Klantgericht, ondernemend en duurzaam:
onze kernwaarden!

 

Woningstichting Woensdrecht wordt door haar klanten en belanghouders gezien als een betrouwbare corporatie die middenin de samenleving staat. Met een bijzonder oog voor ouderen en mensen die wat extra aandacht nodig hebben.

Deze belangrijke eigenschappen koesteren we, maar dat vinden we niet genoeg. Klantgerichtheid, ondernemerschap en bijzondere
aandacht voor duurzaamheid zijn in onze ogen kenmerken die het verschil moeten maken de komende jaren. Bij de ontwikkeling van woon- en zorgdiensten laten we ons leiden door wensen van onze klanten.

Om hierin succesvol te zijn, is ondernemerschap onze drijfveer: constant naar verbeteringen zoeken, initiatieven ontwikkelen en kansen creëren. Het duurzame karakter tenslotte zoeken we niet alleen in materialen, bouwmethoden of energieprestatie van ons woningbezit, maar streven we vooral ook na in onze relaties.

Met onze partners en belanghouders, maar vooral ook met onze klanten. Het bieden van woonruimte passend bij elke levensfase is daarbij uitgangspunt.

Dichtbij onze klanten en partners

Het bieden, maar zeker ook het maken van keuzes staat centraal bij ons denken en handelen. De tijd dat we ons uitsluitend bezighielden met het beschikbaar stellen van huizen, het ophalen van de huur en het op tijd repareren van het dak ligt immers ver achter ons. De wensen van onze klanten zijn in grote mate bepalend voor onze koers.

Wij bieden hen ruimte en richtingen om de woning te kiezen die past bij de behoefte van dat moment.We weten wat er speelt, vertalen dit naar oplossingen en realiseren deze ook. De woonvraagstukken zijn gecompliceerder geworden, wat vraagt om ondernemersgeest. Dit betekent op tijd de juiste beslissingen nemen en aan de slag gaan.

Woningstichting Woensdrecht koppelt deze eigenschap aan dat andere aspect wat noodzakelijk is om vanuit marktwensen te handelen: klantgerichtheid. Hier ligt een behoorlijke uitdaging in een markt waarin keuzemogelijkheden afnemen, terwijl de behoefte om zelf te kunnen kiezen juist toeneemt.

Met deze twee eigenschappen als drijfveer maken we woon- en zorgdiensten toegankelijk in de gemeente Woensdrecht. Daarbij staan we niet alleen graag dichtbij onze klant, maar ook dichtbij onze partners en belanghouders, voorwaarde om elkaar samen verder te brengen!

Ruimte scheppen door keuze te bieden

Voor jongeren die hier zijn opgegroeid komt ook het moment dat ze op eigen benen willen staan. Dat is een logische ontwikkeling, maar dan moet er wel iets te kiezen zijn. Wij bieden jongeren in onze gemeente die kans om te kiezen. Hiervoor nemen we initiatief om woonruimte te ontwikkelen die past bij deze bijzondere groep.

Voldoende ruimte om vorm kunnen geven aan je eigen plek staat daarbij centraal. We houden rekening met de woonwensen die passen bij deze groep. Om doorstroming te bevorderen is het belangrijk niet alleen aan de onderkant van de markt te bewegen. Door aan de bovenkant ruimte te scheppen via het bieden van meer keuzemogelijkheden ontstaat er vanzelf beweging in de hele woningmarkt.

Als mensen alternatieven geboden worden, zullen ze sneller een volgende stap zetten naar een andere woning met bijvoorbeeld meer ruimte of alles gelijkvloers. We ontwikkelen voor senioren bijvoorbeeld gelijkvloerse woningen voorzien van elektronische hulpmiddelen die het leven een stuk aangenamer maken op hogere leeftijd. Door deze mensen keuzes te bieden wordt ruimte geboden aan andere woningzoekenden. Zo verbeteren ook de perspectieven voor starters.

Kwaliteit in wonen gaat verder dan de voordeur

De meesten van ons hebben een sterke binding met de eigen woonomgeving. Voor senioren is die binding vaak nog wat sterker. Ze blijven graag wonen waar ze nu ook wonen. We passen bestaande huizen zodanig aan dat dit ook mogelijk is. Maar ook hier kijken we verder. De aanwezigheid van voorzieningen in de directe omgeving kan hierbij ook een positieve rol spelen.

We kunnen dit niet alleen realiseren. We brengen overheid, instellingen en ondernemers samen om een gedeelde visie te ontwikkelen, plannen te maken, te investeren en dus ook te realiseren. We zorgen er zo voor dat de leefbaarheid in onze wijken op het gewenste niveau blijft. Kwaliteit in wonen gaat verder dan de voordeur!

 


WsWoensdrecht