Woningstichting Woensdrecht sluit aan bij ZuidWestWonen
Woningstichting Woensdrecht sluit aan bij ZuidWestWonen

Volgend jaar zal Woningstichting Woensdrecht aansluiten bij ZuidWestWonen.nl, een website waar het aanbod van verschillende woningcorporaties uit de regio wordt samengebracht.
Dit betekent dat de woningen van Woningstichting Woensdrecht en WsWoensdrecht Vastgoed bv vanaf ongeveer halverwege 2023 via ZuidWestWonen.nl worden gepubliceerd.
Woningzoekenden die daar ingeschreven staan kunnen er vervolgens op reageren.

We stappen hiermee af van een systeem dat 55 jaar is gebruikt, namelijk toewijzing aan starters op basis van geboortedatum en doorstromers op basis van woonduur.
Dat systeem was heel helder en transparant, maar kende ook nadelen voor sommige woningzoekenden.

Zo was het niet mogelijk in te schatten hoe lang iemand op zoek zou zijn om aan een woning te komen, omdat dit altijd afhankelijk was van wie er nog meer op de woning zou reageren. Aan elk systeem zitten voor- en nadelen, maar we verwachten dat toewijzing op basis van inschrijfduur bij ZuidWestWonen beter aansluit bij wat woningzoekenden verwachten. Ook gaan we ervan uit dat hiermee meer duidelijkheid kan worden gegeven aan woningzoekenden hoe de kansen op woonruimte zijn in de gemeente Woensdrecht.

Behalve de manier van toewijzen verandert er niets aan onze dienstverlening, we blijven zelfstandig en gaan niet fuseren, onze persoonlijke benadering en werkwijze houden we vast.

Wat de gevolgen precies zijn voor woningzoekenden, zal in het eerste kwartaal van 2023 worden uitgewerkt en we zullen daaraan volop aandacht besteden via onze website en lokale media.


WsWoensdrecht