Woningaanbod voortaan via ZuidWestWonen
Na zo’n 55 jaar wijzigt Woningstichting Woensdrecht de manier waarop beschikbare huurwoningen worden toegewezen. Van toewijzing op woonduur voor doorstromers of geboortedatum voor starters, gaan we naar inschrijfduur bij ZuidWestWonen.

Op ZuidWestWonen.nl (een soort “Funda” maar dan voor de huurwoningen in de regio West-Brabant en Zeeland) publiceren verschillende corporaties hun huurwoningen.

Vanaf 1 juli zullen ook Woningstichting Woensdrecht en WsWoensdrecht Vastgoed bv. hier de woningen publiceren. Reageren kan vanaf dan dus alleen wanneer een woningzoekende staat ingeschreven bij ZuidWestWonen.nl.

Alle woningzoekenden die zich bij ons hadden gemeld om “mee” over te gaan, zijn inmiddels geïnformeerd.

Nu de laatste “reguliere” advertentie is geweest, zal het eerstvolgende woningaanbod via ZuidWestWonen worden gepubliceerd. De nieuwsbrief voor belangstellenden wordt dan ook vanaf de volgende editie niet meer verzonden, omdat elke woningzoekende die ingeschreven staat bij ZuidWestWonen geïnformeerd wordt als er passende woningen worden geadverteerd.

Alle abonnees van de nieuwsbrief ontvangen hierover nog nader bericht.


WsWoensdrecht