Voorrangsregeling
Wellicht is het u al opgevallen. Bij de meeste woningen die we in de advertentie aanbieden, staat vermeld dat de voorrangsregeling sociaal plan van toepassing is. Wat betekent dat eigenlijk?

Woningstichting Woensdrecht heeft een aantal straten/woningen geselecteerd waar we grootschalige renovatie of sloop en vervangende nieuwbouw gaan doen. Dit betekent dat de huidige bewoners zullen moeten verhuizen. Natuurlijk gaan we daarbij niet over één nacht ijs (wat ook lastig zou zijn met de huidige tropische temperaturen).

Er is een sociaal plan opgesteld in goed overleg met de huurdersvereniging HBWW, waarin onder meer wordt geregeld dat de bewoners een tegemoetkoming krijgen in de verhuiskosten plus voorrang bij het zoeken naar vervangende woonruimte. Op die manier moet het lukken om binnen een jaar de bewoners allemaal vervangende, passende, huisvesting te laten vinden.

Om die reden kan het gebeuren dat een woning waarop meerdere kandidaten hebben gereageerd, met voorrang wordt toegewezen aan iemand die vanwege de sloop moet verhuizen. Het gaat het komend jaar om 15 woningen, dus er blijft zeker nog genoeg over voor de andere woningzoekenden.


WsWoensdrecht