Update corona-maatregelen
Woningstichting Woensdrecht volgt de ontwikkelingen rond het virus en de voorgeschreven maatregelen nauwkeurig. We zien op dit moment nog geen reden om de al genomen maatregelen verder uit te breiden. Ons kantoor blijft dus gewoon geopend, al geven we de voorkeur aan contact per telefoon of mail.

Ook voor reparatieverzoeken zullen we steeds de afweging maken of we direct moeten langskomen, of dat we met de bewoners een afspraak op een later tijdstip kunnen maken.

Mocht u door de huidige omstandigheden te maken hebben met lagere inkomsten (bv. doordat bedrijven gesloten worden of u als zelfstandige opdrachten/klanten misloopt), neem dan tijdig contact met ons op.

Overleg met onze verhuurafdeling of u misschien toch (een deel van) de huur kunt betalen, of dat we voor (een deel van) de lopende huur een betalingsafspraak met u kunnen maken. Als u geen contact opneemt en de huur wordt niet betaald, dan ontvangt u van ons een herinnering met het verzoek alsnog per direct te betalen. Om die administratie te voorkomen, gaan we liever op tijd met u in overleg over de mogelijkheden.

Heeft u verder vragen, dan kunt u ons telefonisch bereiken op 0164-613313 of per e-mail info@wswoensdrecht.nl.


WsWoensdrecht