Rookmelders
Rookmelders

Woningstichting Woensdrecht heeft in december 2021 opdracht gegeven alle rookmelders ouder dan 10 jaar te vervangen en waar nodig extra rookmelders aan te brengen, zoals de nieuwe wetgeving welke ingaat op 1 juli 2022 dat voorschrijft.

De opdracht is verstrekt aan RvH elektrotechniek en Madri Install Service om alle rookmelders tijdig te vervangen.

Helaas is in de praktijk de vraag naar rookmelders zo groot dat er nauwelijks nog exemplaren verkrijgbaar zijn en er leveringsproblemen zijn met de door ons (en anderen) bestelde rookmelders.

Momenteel ontvangen onze leveranciers mondjesmaat zendingen. Wél zijn ze al gestart met het vervangen van de rookmelders, maar het zal niet lukken om vóór 1 juli alle woningen van Woningstichting Woensdrecht en WsWoensdrecht Vastgoed BV voorzien te hebben.

Onze partijen doen hun uiterste best zodra er voldoende rookmelders voorradig zijn deze zo snel mogelijk in de woningen te monteren of vervangen.

Verzekering

Dit probleem speelt landelijk en verzekeraars zijn ervan op de hoogte. Onze opstalverzekering heeft aangegeven voorlopig volledige dekking te garanderen.
Dat geldt ook voor de meeste inboedelverzekeraars. U kunt bij uw eigen inboedelverzekering navragen hoe die ermee omgaat.

Indien u nog geen bericht heeft ontvangen over het vervangen van de rookmelders in uw woning kunt u dat binnenkort verwachten.

De werking van een rookmelder

Een rookmelder geeft een alarmsignaal om aanwezige personen in een vroeg stadium te informeren dat er gevaar dreigt. Het geluidssignaal is zodanig hard dat, wanneer u bijvoorbeeld slaapt, u gewekt wordt om de woning nog te kunnen verlaten. De eerste drie minuten zijn bij het ontstaan van brand cruciaal om veilig te kunnen wegkomen.

Een rookmelder helpt niet om schade aan de woning of inboedel te beperken in geval van een brand. Het is bedoeld om levens te redden, geen spullen. Vandaar dat de meeste verzekeraars hier soepel mee omgaan.

 


WsWoensdrecht