Rioolontstopping/loodgieter
Enige tijd geleden waarschuwden we al na een melding van huurders voor “dienstverleners” die vooral goed zijn in het berekenen van torenhoge kosten voor het leveren van geen of halfslachtige oplossingen. Dit blijkt helaas nog steeds voor te komen hier in de regio
(artikel ZuidWestkrant)

Huurders van Woningstichting Woensdrecht kunnen áltijd (ook buiten kantoortijd) spoedeisende reparaties melden via 0164-613313.

Let op: Niet alle reparaties zijn voor onze rekening, een rioolverstopping bij een gezinswoning bijvoorbeeld is voor rekening van de huurder. Met het serviceabonnement kan dit wel worden “afgekocht”, zodat wij ook in die situatie de rioolontstopping regelen.

Ook als de kosten voor de huurder zijn, kunnen wij wel adviseren welke (lokale) bedrijven hierbij kunnen helpen, zodat u niet het risico loopt opgelicht te worden.


WsWoensdrecht