Maatschappelijke visitatie 2022
Woningstichting Woensdrecht laat dit jaar een maatschappelijke visitatie uitvoeren.

Dit is volgens de woningwet eens per vier jaar verplicht.
Visitatiebureau Raeflex voert de visitatie voor ons uit.
Met de visitatie verkrijgen wij inzicht in hoe belanghebbenden onze maatschappelijke prestaties beoordelen, hiermee kunnen wij deze verbeteren.

De visitatiecommissie spreekt, behalve met medewerkers van onze corporatie, met de huurdersorganisatie, de gemeente, met zorg- en welzijnsinstellingen en overige belanghebbenden.


WsWoensdrecht