Huurbetalingen en betalingsregeling
Zoals gebruikelijk wordt de huur voor de huurwoningen rond de eerste dag van de maand afgeschreven of moeten huurders ervoor zorgen dat de huur voor de eerste van de nieuwe maand is overgemaakt.

Enkele huurders meldden ons de afgelopen dagen dat zij door sluiting van bedrijven of door het wegblijven van klanten te maken hebben met minder inkomsten. Hierdoor kan het lastig worden de volledige huur te betalen.

Wij hebben daar begrip voor en bieden de mogelijkheid eventuele huurachterstand achteraf en in termijnen te betalen. Hiervoor is het wel nodig dat wij tijdig worden geïnformeerd over de achterstand.

Ziet u problemen met het betalen van de huur aankomen, geef dit dan schriftelijk (bv. per mail) aan ons door. Geef kort de situatie weer waardoor u de huur niet kunt betalen en laat ons weten hoeveel u wel kunt betalen.

Voor het restantbedrag doet u zélf een voorstel in hoeveel termijnen u dit kunt afbetalen. Wij gaan in principe uit van maximaal 6 maanden, maar mocht dit door de situatie die nu is ontstaan niet lukken, dan gaan we graag in overleg om een passende oplossing te vinden.

Als u ons tijdig laat weten dat (een deel van) de huur niet kan worden betaald en u doet een goed voorstel om de achterstand in te lopen, dan rekenen wij geen rente over de achterstand zolang de afgesproken betalingsregeling wordt nagekomen.


WsWoensdrecht