Herstructurering Molenstraat/Jef Adriaansenstraat
Vorige week is het Sociaal Plan goedgekeurd wat de verhuizing van 14 huishoudens uit de Molenstraat/Jef Adriaansenstraat moet regelen. De woningen worden volgens planning in 2017 gesloopt of grondig gerenoveerd, beide scenario’s kunnen niet worden uitgevoerd als de bewoners er blijven wonen.

Om die reden is, in overleg met de bewoners en de HBWW, een sociaal plan opgesteld. In dat plan wordt geregeld dat de bewoners met voorrang kunnen reageren op het woningaanbod en hoe het zit met vergoedingen en de planning.

Bij het woningaanbod de komende tijd zal in de verantwoording dan ook mogelijk “toewijzing met voorrang” terug te vinden zijn.

Met alle bewoners is in een persoonlijk gesprek alles doorgenomen zodat zij goed geïnformeerd zijn en weten waar ze met eventuele vragen terecht kunnen.

Woningstichting Woensdrecht spant zich in om de verhuizing voor alle bewoners, van wie sommigen er al sinds de oplevering van de huizen begin jaren ’60 van de vorige eeuw wonen, zo soepel mogelijk te laten verlopen.


WsWoensdrecht