Foto’s woningen
Woningstichting Woensdrecht gebruikt voor intern overleg en bij het plannen van werkzaamheden regelmatig foto’s van onze huurwoningen. Inmiddels is van veel straten het fotomateriaal dat we hebben, niet meer actueel.

Nu we vanwege corona-maatregelen bepaalde werkzaamheden op een andere manier uitvoeren of uitstellen, biedt dit de kans om het fotomateriaal te actualiseren. U kunt dus de komende tijd een medewerker van ons in de straat zien die van een of meerdere woningen of van de straat als geheel een foto maakt.

Deze foto’s worden niet gepubliceerd maar dienen als materiaal voor onze eigen administratie.


WsWoensdrecht