Eenmalige huurverlaging
In 2021 moeten wij als corporatie eenmalig de huren aanpassen wanneer deze in verhouding tot het inkomen en huishoudgrootte, boven een bepaalde grens liggen.
De geldende huurbedragen bij bepaalde huishoudgrootte zijn dezelfde als welke wij voor de toewijzing hanteren:
(klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Voor de inkomens wordt het bij de Belastingdienst geregistreerde inkomen over 2019 gebruikt. Wij krijgen dit van de Belastingdienst door.
Dit zijn geen exacte bedragen, alleen door middel van een letter wordt aangegeven of het verzamelinkomen onder de grens zit of erboven, of dat het inkomen onbekend is.

Huurders hoeven niet zelf een aanvraag te doen, “losse” aanvragen nemen wij niet in behandeling.
We schrijven alle huurders die voor de huurverlaging in aanmerking komen uiterlijk eind maart een brief waarin we de nieuwe huur berekenen.
Dat nieuwe huurbedrag gaat dan per 1 juni 2021 in.

Huurders die wél een huur boven de huurgrens hebben, maar waarvan het inkomen in 2019 nog hoger was, krijgen dus niet vanzelf een huurverlaging.
Deze huurders vragen we zelf aan te tonen dat hun inkomen in 2020 is gedaald tot onder de grens door middel van een Inkomensverklaring (IBRI) over 2020 én een uittreksel van de gemeente met daarop het aantal personen dat ingeschreven staat op het adres.


WsWoensdrecht