Coronavirus maatregelen
Als woningstichting hebben wij vaak contact met onze huurders.
Of het is voor een reparatie, inspectie, gesprek over de buurt of een algemene vraag, mensen kunnen 5 dagen per week bij ons binnenlopen en wij komen dagelijks bij vele mensen thuis.

Hoewel wij sowieso veel aandacht hebben voor de richtlijnen die het RIVM heeft afgegeven rond het corona-virus, vinden wij dat het onze verantwoordelijkheid naar huurders en medewerkers is om ten minste de komende week (tot en met 16 maart) extra maatregelen te nemen.

Wij beperken daarom de contacten die we met onze huurders hebben zoveel mogelijk.
Is er een spoedreparatie nodig? Dan komen we gewoon en lossen we het netjes op zoals u van ons gewend bent. Als u weet dat er in de woning mensen zijn die ziekteverschijnselen hebben (verkouden, koorts, hoesten/niezen), dan vragen wij u wel om dit vooraf duidelijk bij ons aan te geven. Wij overleggen dan met u hoe wij u het beste kunnen helpen.

Zijn er werkzaamheden buiten de woning nodig, dan is er ook niets op tegen om die gewoon uit te voeren. Ook de gewone werkzaamheden in leegstaande huurwoningen blijven wij gewoon doen.

Gaat het om reparaties of werkzaamheden in de woning die eigenlijk best iets langer kunnen wachten, dan stellen we dit in (telefonisch) overleg met de bewoners liever even uit. Als uitstel niet mogelijk is, dan kan het zijn dat we bewoners vragen om wat afstand te houden tijdens het bezoek in de woning.

Ons kantoor blijft gewoon geopend voor iedereen, maar als u vragen heeft die ook telefonisch of per mail kunnen worden gesteld, dan heeft dat op dit moment onze voorkeur. Mocht u last hebben van verkoudheid, koorts, griepklachten of hoesten/niezen, dan vragen wij u om (zoals het RIVM ook voorschrijft) niet naar ons kantoor te komen, maar telefonisch of per e-mail contact op te nemen.

Onze dienstverlening willen we optimaal houden, dus overleggen we graag met onze huurders over de meest geschikte planning van werkzaamheden.

U kunt ons bereiken via 0164-613313 of per mail info@wswoensdrecht.nl.


WsWoensdrecht