Bouw Past. van Roesselstraat gestart
Vorige week zijn de bouwactiviteiten gestart met het boren van 168 funderingspalen. Als de bouw volgens planning verloopt, zal deze eind 2023 worden opgeleverd.

In de loop van volgend jaar zal dan ook de verhuur worden opgestart, waarbij de oud-bewoners die voor de sloop en nieuwbouw uit de Pastoor van Roesselstraat zijn verhuisd op basis van hun destijds opgegeven voorkeuren de mogelijkheid kunnen krijgen terug te keren. Het is dus mogelijk dat niet alle 20 woningen “vrij” in de verhuur komen.

Hieronder ziet u een ontwerpschets van hoe de woningen er ongeveer uit zullen gaan zien:

De in totaal 20 woningen zullen deels levensloopbestendig zijn, deels eengezinswoningen en er komen een aantal woningen voor hogere inkomens (“vrije sector”-huur).

Op dit moment is er nog niet meer informatie dan hierboven is vermeld. Eventueel nieuws over dit project wordt onder meer via onze website en de Woensdrechtse Bode gedeeld.


WsWoensdrecht