Beste idee voor Woensdrecht?
Wie heeft het beste idee voor Woensdrecht?

Het Colonel Whitakerplein (ook wel bekend als “het dorpsplein”) in Woensdrecht.
Kort geleden helemaal opgeknapt en nu een stralend middelpunt van het dorp.

Rond het plein staat ook veel te gebeuren. De school gaat verhuizen, de woningen aan de Molenakkers worden op termijn gerenoveerd of gesloopt en vervangen door nieuwbouw.
Woningstichting Woensdrecht begint met de eerste ideeën/plannen voor de woningen direct aan het plein. Dit is een markante locatie, wat daar straks wordt gebouwd is bepalend voor de uitstraling van hét centrale punt van het dorp.

Nóg belangrijker dan anders dus, om heel goed na te denken over de invulling en dan vooral de uitstraling die de toekomstige nieuwbouw daar moet krijgen.

Woningstichting Woensdrecht wil hierbij graag de Woensdrechtenaren zélf betrekken. Iedereen mag de komende tijd nadenken over de invulling en álle ideeën zijn welkom. Ons uitgangspunt is: woningen met tuin(tje), dus geen appartementen, voor de sociale huursector (huurprijzen tot maximaal € 720,00, prijspeil 2019).

Wie heeft het beste idee? U heeft tot en met 31 januari 2019 de tijd om te reageren.
Daarna gaan we kijken welke ideeën er allemaal zijn binnengekomen en met het beste idee gaan we verder aan de slag om het uit te werken naar een haalbaar plan voor de nieuwbouw.

Meer informatie:
Ideeën voor plein Woensdrecht


WsWoensdrecht