Samen werken aan plezierig wonen
Leefbaarheid_tekening

Als woningstichting verhuren wij huizen aan mensen. Die mensen worden daarmee elkaars buren en samen vormen alle buren “de buurt”. Om prettig te wonen in een “goede buurt” is het natuurlijk belangrijk dat de mensen elkaar kennen, dat ze in hun buurt kunnen vinden wat ze nodig hebben en dat er regelmatig iets leuks te doen is.

Sponsoring

Eind 2015 heeft de toezichthouder op de corporatiesector laten weten dat er strenger zal worden toegezien op sponsoring door woningcorporaties. De nieuwe regels zijn wettelijk vastgesteld en overschrijven daarmee ons eigen beleid. Hierdoor is het helaas niet meer mogelijk via de website een sponsorverzoek in te dienen.

Leefbaarheidsprojecten

Met name in regionaal verband wordt gekeken hoe wij als sociale verhuurder kunnen bijdragen aan de leefbaarheid, behoud van voorzieningen en prettig wonen.

Wijkschouw
Hoe de buurt eruit ziet, bepaalt voor een belangrijk deel of mensen zich ergens “thuis” voelen. De gemeente organiseert samen met de dorpsplatforms enkele keren per jaar een “wijkschouw” waarbij buurten en straten worden bekeken en eventuele “rommelhoekjes” of mankementen aan straatmeubilair worden gesignaleerd en verholpen.

Ook Woningstichting Woensdrecht sluit hierbij aan, om te weten wat er leeft bij de inwoners, te zien waar men zich aan stoort en wat juist erg gewaardeerd wordt in de buurt en om te zien of er zaken zijn waar wij aan kunnen bijdragen. Dit, samen met de aanwezigheid bij de openbare vergaderingen van de Dorpsplatforms, zorgt ervoor dat wij betrokken zijn bij de kernen en de inwoners en weten wat er speelt.

Zo kunnen wij beter inspelen op vragen en daarmee bijdragen aan leuker wonen.

Effect

Om te weten of mensen hun buurten ook echt waarderen, praten we veel met buurtbewoners tijdens evenementen en bijeenkomsten, maar ook als we bij de mensen thuis komen. Daarnaast laten we (regionaal) de leefbaarheid onderzoeken via de LeefbaarheidsMonitor (LeMon) van onderzoeksbureau Rigo.

LeefbaarheidsMonitor
Sinds enkele jaren wordt door onderzoeksbureau Rigo in opdracht van de regionaal samenwerkende woningcorporaties een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt voor elke dorpskern via een enquête aan de inwoners (huurders én woningeigenaren) gevraagd hoe zij het wonen in hun dorp ervaren.

Zaken als veiligheid, inzet voor de buurt, onderlinge contacten, voorzieningen, openbaar vervoer en kwaliteit van de woningen en de omgeving spelen hierbij een rol. Door dit onderzoek elke drie jaar opnieuw uit te voeren kan een beeld ontstaan van zaken die beter of juist minder goed gaan.

De onderzoeken zijn openbaar in te zien via www.lemoninternet.nl.


WsWoensdrecht