Wat is een medehuurder?
Als u in een huis van Woningstichting Woensdrecht woont, heeft u daarvoor een huurovereenkomst getekend. De personen die op die overeenkomst staan, zijn de huurders.

Medehuurders zijn degenen die in hetzelfde huis wonen en die eigenlijk grotendeels dezelfde rechten en plichten hebben als de huurder(s). Als de huurder bijvoorbeeld overlijdt, mag een medehuurder in het huis blijven wonen. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook als bij een echtscheiding een van de partners ergens anders gaat wonen en de ander blijft in het huis achter.

Maar wat nou als we uit elkaar gaan en we willen allebei dat de ander ergens anders gaat wonen?
Als het om een echtscheiding gaat, zal de advocaat dit punt meenemen in de hele procedure. Uiteindelijk zal er dan mogelijk door de rechter worden bepaald wie er in het huis mag blijven wonen. Dat bepaalt Woningstichting Woensdrecht dus niet zelf!

Als je “gewoon” samenwoont, zonder dat je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, zul je zelf afspraken moeten maken wie er in het huis kan blijven.

Maar als ik nu geen medehuurder ben en de huurder overlijdt?
In dat geval mag u eigenlijk niet in de woning blijven wonen. Het beste kunt u dan met ons contact opnemen, zodat we kunnen kijken wat we het beste kunnen doen. De wet schrijft voor dat u in elk geval 6 maanden de tijd heeft om een oplossing te vinden en wij helpen u daar graag bij.

Hoe kan ik dan medehuurder worden?
U kunt ons vragen om u medehuurder te maken. Dat verzoek moeten u en de huurder(s) gezamenlijk en schriftelijk doen.

U kunt pas medehuurder worden als u twee jaar samen woont in de woning waar het om gaat en een gemeenschappelijke huishouding voert. Is men eenmaal medehuurder dan heeft hij of zij dezelfde rechten als iemand die getrouwd is, tenminste wat de woning aangaat natuurlijk.

Een andere mogelijkheid is bij aanvang van de huur de huurovereenkomst op naam van beide bewoners te zetten. Ze zijn dan allebei huurder en hebben gelijke rechten en plichten.

Inwonende kinderen
Kinderen die bij hun ouders wonen, kunnen eigenlijk geen medehuurder worden. Als er geen bijzondere situaties zijn, gaan kinderen als ze volwassen worden op zichzelf wonen en blijven ze dus niet in het huis van hun ouders.

Als een kind nu in een huurhuis woont en de huurder(s) overlijdt/overlijden, dan mag het kind er dus eigenlijk niet blijven wonen. Uiteraard kijken we in zo’n situatie samen met het kind en eventuele familieleden wat de beste oplossing is.

Een bijzonder geval is de situatie waarbij een (volwas­sen) kind bij zijn ouders in huis woont, bijvoorbeeld om hen te verzorgen. Om te voorkomen dat men geen huisvesting heeft, kan in dit geval om medehuur­derschap worden gevraagd. Of dat wordt ingewilligd hangt dan vooral af van de vraag of het aannemelijk is dat het kind ook steeds bij zijn ouders zal blijven wo­nen en hier een duurzame gemeenschappelijke huis­houding mee voert. Bij weigering kan ook in dit geval gevraagd worden om een uitspraak van de kantonrech­ter.

Hoe kan ik meer informatie krijgen, of medehuurderschap aanvragen?
Via deze site kunt u een formulier downloaden voor het aanvragen van medehuurderschap. Klik hier om naar de pagina met folders en formulieren te gaan.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen (tel. 0164-613313).


WsWoensdrecht