Kwaliteit van onze dienstverlening, volgens onze huurders.
Wat is KWH?

Sinds 2008 is Woningstichting Woensdrecht lid van het KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector). Dit houdt in dat wij onze dienstverlening toetsen aan een standaard-pakket van voorwaarden en eisen wat door bijna de helft van alle corporaties in Nederland wordt gebruikt.

Wat doet KWH?

KWH voert het onderzoek uit door vragenlijsten te sturen per e-mail of per post.
Daarnaast kunnen zij ook telefonisch contact opnemen, bijvoorbeeld als er geen e-mailadres bekend is. Zij doen dit overdag en in de avond (tot ongeveer 21:00 uur).

Hoe scoort Woningstichting Woensdrecht?

Jaarlijks laten wij ons op de verschillende onderdelen meten en beoordelen door het KWH, waarna wij rapportcijfers krijgen voor elk onderdeel van het KWH-Huurlabel. Vrijwel alle jaren scoren wij op elk onderdeel niet alleen voldoende (boven de gestelde norm) maar ook boven het landelijk gemiddelde.

Waarom laat Woningstichting Woensdrecht zich meten?

Wat centraal staat bij het KWH-huurlabel is: ontdekken hoe de klant onze dienstverlening ervaart en deze vervolgens verbeteren.

Wij zien het KWH-Huurlabel behalen daarom niet als doel op zich, hoewel we het natuurlijk wel zien als bevestiging van onze inspanningen.

Ons werkelijke doel is om te kunnen zien hoe onze klanten onze dienstverlening waarderen en vooral om daar de komende jaren van te leren en onszelf te blijven verbeteren.


WsWoensdrecht