Hoe kan ik de huur opzeggen?
De huur opzeggen kan op elke werkdag. De opzegtermijn is (na het verstrijken van de minimale huurperiode van 12 maanden) minimaal één maand. Als u in het eerste jaar de huur wilt opzeggen, dan geldt de datum die in het huurcontract wordt genoemd als eerst mogelijke opzegdatum.

Dit moet wel schriftelijk gebeuren, omdat het formulier ondertekend moet worden. Het opzeggingsformulier kunt u via de website afdrukken of het is aan te vragen of op te halen bij de woningstichting.

Nadat u de huur opzegt, wordt een eerste bezoek gepland van de opzichter. Dit bezoek noemen we de “vooropname” of “eerste woningopname”. De opzichter loopt met u de woning door en vertelt u wat u nog moet doen voordat u de sleutels inlevert.

U krijgt dan ook een prijslijst van ons, waarop u kunt zien wat u moet betalen als wij bepaalde zaken voor/namens u in orde moeten maken.

Er wordt dan ook met u afgesproken wanneer de opzichter weer langs komt om de sleutels in te nemen (dat is de “eindopname”). Deze eindopname kan alleen op een werkdag plaatsvinden, dus niet op een weekend- of feestdag.
De opzichter controleert of de dingen die u moest doen, zijn gebeurd. U krijgt dan een papier waarop staat welke dingen er nog moeten worden gedaan en hoeveel u daarvoor moet betalen.

En als ik de huur wil opzeggen, maar mijn partner blijft er wel wonen?
Degene die het huis verlaat, zegt zelf de huur op. Dat gaat op dezelfde manier als hierboven: met het opzeggingsformulier. Ook hier geldt de opzegtermijn van 1 maand. Op het formulier kunt u laten weten dat de woning niet beschikbaar komt voor verhuur.

En als de huurder overlijdt?
Wanneer de huurder overlijdt, wordt de medehuurder automatisch huurder.

En als er geen medehuurders zijn?
Dan is in de wet geregeld dat u 6 maanden de tijd heeft om iets te regelen. U kunt dan het beste direct met ons contact opnemen, zodat we met u kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Als we er samen niet uitkomen, dan mag u de vraag ook aan de rechter stellen.

De rechter kan uw verzoek afwijzen als u:
a. niet kunt aantonen dat u al langere tijd samen met de huurder in de woning woonde
b. onvoldoende verdient om de woning te kunnen betalen
c. u niet legaal in Nederland verblijft en geen verblijfsvergunning kunt krijgen.

Als u in de woning blijft wonen, ook als u hier eigenlijk geen recht op heeft, bent u aansprakelijk voor alle verplichtingen die in de huurovereenkomst staan.

En als de huurder alleen woonde?
In dat geval kunnen de nabestaanden de huur beëindigen, ook weer met de opzegtermijn van tenminste één maand. Voor die opzegtermijn geldt de datum waarop de huur wordt opgezegd, dus niet de datum van overlijden.

Zijn er geen nabestaanden of wordt de huur niet opgezegd? Dan stopt de huur uiterlijk aan het einde van de tweede maand na overlijden. Is er in die tijd geen contact geweest met nabestaanden, dan mag Woningstichting Woensdrecht de woning in om deze leeg te halen en klaar te maken voor nieuwe verhuur.


WsWoensdrecht