Huur betalen
(door op de blauwe, onderstreepte woorden te klikken, gaat u naar meer informatie over dat onderwerp)

Hoe wordt de huurprijs bepaald?

Als u een woning huurt van Woningstichting Woensdrecht dan wordt er met u een huurprijs overeengekomen. Die huurprijs kan bestaan uit een basisprijs (de kale huurprijs) en eventuele extra kosten zoals servicekosten (bijv. schoonmaakkosten, liftonderhoud e.d. bij appartementencomplexen) of serviceabonnement.

De huurprijs wordt berekend met het woningwaarderingsstelsel, zoals dit in Nederland wordt gehanteerd.

Kort gezegd houdt het in dat voor elke vierkante meter woonoppervlakte, voor isolerende maatregelen en voor andere voorzieningen in en om de woning punten gegeven worden. Alle punten bij elkaar opgeteld geven de maximale huurprijs aan.

De servicekosten zijn kosten die niet toe te wijzen zijn aan één woning, maar aan een wooncomplex (bijvoorbeeld een appartementengebouw).

U kunt dan denken aan het schoonmaken van het trappenhuis, het stroomverbruik voor de verlichting in de hal of voor de lift, het onderhoud van de gezamenlijke tuin enzovoorts.

Deze kosten worden in overleg met de bewonerscommissie vastgesteld en jaarlijks verantwoord. Kosten die waren begroot maar niet uitgegeven, worden terugbetaald en worden er juist meer kosten gemaakt dan vooraf geschat dan kan het zijn dat er iets moet worden bijbetaald.

Serviceabonnement is niet verplicht. U kiest er zelf voor of u hiervan gebruik wilt maken, al adviseren wij wel om dit te doen vanwege de voordelen die het u als huurder biedt. In het serviceabonnement is ook de glasverzekering opgenomen.

Hoe kan ik de huur betalen?

De huur moet steeds voor de eerste van de maand bij ons binnen zijn. U kunt de huur via een machtiging automatisch betalen. Dit betekent dat u ons als verhuurder toestemming geeft om elke maand het juiste bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit biedt u veel voordelen: alles wordt voor u geregeld, wijzigingen in de huur worden voor u verwerkt zonder dat u hiervoor iets hoeft te doen en u houdt zelf altijd de controle. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u namelijk altijd aan uw bank vragen het bedrag terug te storten.

Als u uw rekeningnummer wilt wijzigen, kan dit door een nieuwe machtiging in te vullen.
Klik hier voor de machtigingskaart voor Woningstichting Woensdrecht
Klik hier voor de machtigingskaart_voor WsWoensdrecht Vastgoed b.v.

Een andere mogelijkheid is om via een acceptgiro te betalen. U ontvangt dan maandelijks een acceptgiro in de brievenbus die voor de eerste van de maand betaald moet zijn. Dit betekent dus dat u zelf moet opletten dat het op tijd via uw bank wordt overgeschreven.

Onze (IBAN-)bankrekeningnummers zijn:
Woningstichting Woensdrecht: NL28 BNGH 0285 0997 28 / BIC: BNGHNL2G
WsWoensdrecht Vastgoed BV: NL83BNGH02851696 45 / BIC: BNGHNL2G

Tenslotte is er nog de mogelijkheid per pin te betalen bij ons op kantoor. Voor de veiligheid van onze klanten en medewerkers is contant betalen bij ons niet mogelijk.

Wat als ik de huur niet kan betalen?

Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat er iets mis gaat met een automatisch incasso of het lukt niet om de huur voor de eerste van de maand te betalen. Het is in zo’n geval belangrijk dat u ons dit zo snel mogelijk laat weten. Het kan zijn dat het toevallig een keertje voorkomt en dat u het snel weet op te lossen. Dan is er niets aan de hand. In overleg kan ook een betalingsregeling worden afgesproken en als deze afspraak netjes wordt nagekomen zijn hieraan geen kosten verbonden.

Gebeurt het echter vaker of het lijkt erop dat er problemen gaan ontstaan die niet eenvoudig op te lossen zijn? Dan kijken we allereerst in overleg met u naar een oplossing. Indien nodig kunnen we contact leggen met instanties die daarbij kunnen helpen, zoals gemeente, sociale dienst of maatschappelijk werk.

Wat doet Woningstichting Woensdrecht bij een huurachterstand?

Als er een achterstand ontstaat in de huurbetaling, dan volgen wij de procedure huurachterstand.

Er zal altijd eerst geprobeerd worden om met u af te spreken dat de achterstand in maximaal 6 maandelijkse termijnen wordt betaald. Natuurlijk moet u in dat geval ook de gewone maandhuur elke maand op tijd betalen, zodat er geen nieuwe schulden bijkomen. Zo’n regeling is gratis en als u de afspraken nakomt, rekenen wij ook geen rente.

Het is hierbij wel absoluut noodzakelijk dat er overlegd kan worden met u. Is er geen enkel contact mogelijk, dan zijn wij snel genoodzaakt om de procedure over te dragen aan de deurwaarder.

Dit kan er uiteindelijk op uitdraaien dat de rechter de huurovereenkomst beëindigd en u de woning uit moet.


WsWoensdrecht