Huurdersbelangenvereniging Woningstichting Woensdrecht
Beste Huurder,

Het bestuur van de Huurders Belangenvereniging Woningstichting Woensdrecht (HBWW) zet zich in om namens de leden van de Huurdersbelangenvereniging Uw belangen te behartigen bij Woningstichting Woensdrecht. Wij zijn van mening dat we, gesteund door de landelijke Woonbond, van grote betekenis kunnen zijn voor de leden van onze vereniging op een heel breed terrein.

Door onze opgedane kennis en ervaring als bestuur van de belangenvereniging kennen wij de weg binnen het huurderbestel en kunnen wij U met raad en daad bijstaan bij allerhande vragen op het gebied van rechten en plichten van zowel de verhuurder als U als huurder van een woning van de Woningstichting Woensdrecht.

Alleen als collectief kunnen wij sterk staan in onze onderhandelingspositie richting Woningstichting Woensdrecht.

Vanaf 1 januari 2012 worden alle nieuwe huurders automatisch lid van de HBWW. Bent u al langer huurder maar nog geen lid? Dan kunt u zich aanmelden via de website www.hbww.nl of door contact op te nemen met een van de bestuursleden van de HBWW. Hieronder vindt U de namen van het bestuur van de Huurdersbelangenvereniging.

Bij hen kunt U terecht met alle vragen en opmerkingen op het gebied van uw rechten en plichten ten aanzien van het huren van een woning van de Woningstichting Woensdrecht.
Mw. L. Schober
(voorzitter)

Hr. A. Suijkerbuijk
(secretaris)

Leden:
Hr. K. de Koning
Hr. H. Kraaijvanger

Ook kunt u de HBWW mailen: klik hier om een mail te sturen
of hun website bezoeken: klik hier om naar de website www.hbww.nl te gaan.

In de “Wet op het Overleg Huurder-Verhuurder” (kortaf “de Overlegwet” genoemd) staan alle rechten en plichten van zowel de HBWW als de BewonersCommissies.

Hierin wordt beschreven hoe participatie van de huurders geregeld is. Ook tussentijds kunnen huurders, individueel of georganiseerd, hun mening geven en op die manier participeren in de beleidsvorming van Woningstichting Woensdrecht.


WsWoensdrecht