Samen een oplossing zoeken. En wat als dat niet lukt.
Iedereen bij Woningstichting Woensdrecht doet zijn/haar uiterste best om alles goed te laten verlopen en om iedereen tevreden te houden. Iedereen altijd tevreden stellen is helaas niet mogelijk, soms moeten er keuzes gemaakt worden die voor de één goed zijn maar voor een ander misschien niet. Wat wel altijd belangrijk is, is dat de keuzes op de juiste manier en met de juiste argumenten worden gemaakt.

En als ik vind dat het niet goed is gegaan?

Dan horen wij dat graag. Hierbij gaat het dus om alle gevallen waarover u ontevreden bent: afhandeltijd van uw vraag of reparatieverzoek, hoe u te woord bent gestaan door een van onze medewerkers, uitvoering van een reparatie of anderszins iets wat in uw ogen anders had moeten worden gedaan.

U mag het ons ook laten weten als u het niet eens bent met het beleid wat wij voeren, maar dat is niet het soort klacht dat wij hier bedoelen.

Wat moet ik dan doen?

U kunt in zo’n geval met uw verhaal terecht bij de Manager Wonen. Deze zal met u de situatie bespreken en indien nodig maatregelen nemen. U kunt uw melding persoonlijk, telefonisch, per e-mail of schriftelijk aan ons doorgeven. Zorgt u er daarbij wel voor dat u duidelijk aangeeft waarover u ontevreden bent en wat er volgens u had moeten gebeuren. Wij bevestigen de ontvangst van uw klacht aan u.

En wat hoor ik er verder van?

Wij informeren u op de manier die het beste past bij de situatie. Dat kan schriftelijk, per e-mail, telefonisch of persoonlijk zijn. U krijgt in het eerste gesprek te horen wanneer u een antwoord kunt verwachten.

Bent u het niet eens met de oplossing of het antwoord van de Manager Wonen? Dan kunt u de directie om een reactie vragen. De directeur-bestuurder zal, nadat eerdere gesprekken met de Manager Wonen niet het door u gewenste resultaat hebben opgeleverd, uw (schriftelijke) klacht in behandeling nemen en hierop een reactie geven. Dit zal in de meeste gevallen schriftelijk gebeuren.

En als ik er met jullie niet uit kom?

Bent u na de reactie van de directie niet tevreden over de afhandeling? Dan kunt u uw klacht via de website voorleggen aan de Regionale Geschillencommissie. Deze commissie is onafhankelijk en geeft een bindend advies aan het bestuur van Woningstichting Woensdrecht. Dit houdt in dat het advies door ons wordt opgevolgd, u krijgt ook bericht van de Geschillencommissie wat het advies inhoudt.

U kunt uw melding direct doorgeven via de website van de Regionale Geschillen Commissie. Dit heeft voor u een aantal voordelen:

  • De melding wordt direct met alle benodigde informatie vastgelegd
  • De status van uw melding is altijd in te zien via uw eigen computer
  • In eerste instantie komt uw melding alleen bij ons terecht, de Geschillencommissie ziet de informatie pas als wij er samen niet uitkomen en u ervoor kiest om de Geschillencommissie om een oordeel te vragen
  • Reactietermijnen en procedure zijn vastgelegd en worden door het secretariaat in de gaten gehouden
  • Als u na de reactie van de Manager Wonen en eventueel de directie niet tevreden bent met de oplossing of het antwoord, dan kunt u met één muisklik de melding met alle gegevens doorsturen aan de Geschillencommissie.

Met wat voor klachten kan ik bij de Regionale Geschillencommissie terecht?

De Regionale Geschillenscommissie kan klachten behandelen die gaan over ontevredenheid over onze dienstverlening, de afhandelingstermijn van een verzoek, ons personeel of om ontevredenheid over (het verloop van) een proces, zoals woningtoewijzing of huurincasso.

Het gaat dus niet om reparatieverzoeken, ontevredenheid over het beleid, of over zaken als (buren)overlast.

Alle informatie over de Regionale Geschillencommissie vindt u op de website www.regionalegeschillencommissie.nl.

En wat kan ik nog meer doen?

Mocht de Regionale Geschillencommissie toch geen uitkomst bieden of u wilt liever elders terecht met uw klacht, dan kunt u bijvoorbeeld de Huurcommissie inschakelen. De Huurcommissie kan u onder andere helpen als u het niet eens bent met de vastgestelde huurprijs, de servicekosten of als u van mening bent dat uw huurwoning niet goed wordt onderhouden.

Het postadres is:
Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL Den Haag

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk uw klacht aan de rechter voor te leggen. Dit duurt over het algemeen langer en kost meer geld dan de andere opties, dus is ons advies om dit pas te doen als het op andere manieren niet is gelukt om het op te lossen.


WsWoensdrecht