Nederland is een druk bevolkt land
Nederland is een klein land, waar veel mensen op relatief weinig vierkante meters bij elkaar wonen. Wij zijn daar best goed in. We maken de buurten en straten gezellig, hebben onderling goed contact, waar nodig wat sociale controle en als het erop aankomt een helpende hand van de buren.

Maar als het niet zo gezellig is?

Doorgaans  is de sfeer goed en wonen buren prettig naast elkaar. Maar natuurlijk kan het met zoveel mensen “dicht op elkaar” ook wel eens voorkomen dat het niet zo goed gaat.

Iedereen heeft zijn eigen leven, zijn eigen gewoonten. Dat gaat goed zolang de gewoonten van de ene buur niet botsen met die van de andere(n). Luistert de ene buur graag naar harde rockmuziek overdag, terwijl de buurman vanwege nachtdiensten overdag graag wat uurtjes wil slapen, dan kan dat natuurlijk ergernis veroorzaken.

Hetzelfde geldt voor simpele zaken als laminaat of parket in een appartement: zonder juiste ondergrond is dat erg gehorig voor de onderburen.

Een goed gesprek kan al veel oplossen.

Heeft u te maken met overlast van uw buren, in welke vorm dan ook? Ga dan eerst eens met uw buren daarover praten. Er is namelijk een grote kans dat uw buren zich er niet van bewust zijn dat hun gedrag door u als overlast wordt ervaren. Door erover te praten kan er onderling begrip worden opgebracht voor de situatie en in de meeste gevallen is het daarmee ook opgelost.

Als praten niet helpt?

Als het erop lijkt dat praten niet helpt, dan kan een beroep worden gedaan op buurtbemiddeling. U kunt bij buurtbemiddeling terecht met uw verhaal en zij zullen daarna altijd de andere partij benaderen om ook die kant van het verhaal te horen. Doel van buurtbemiddeling is om u en uw buren weer met elkaar in gesprek te krijgen en samen een oplossing te laten vinden.

Hierbij is het ook belangrijk te weten wat uzelf als oplossing ziet, vooral ook wat uw eigen bijdrage aan de oplossing kan zijn.

Als blijkt dat de buurtbemiddeling geen of onvoldoende resultaat heeft, dan zal verder moeten worden gekeken naar de achterliggende oorzaak van de overlast. Als duidelijk is wie de oorzaak is zal deze bewoner daarop worden aangesproken en zal indien nodig ook de wijkagent worden ingeschakeld om te bemiddelen.

Overlast online melden kan door hier te klikken en het dit formulier in te vullen. Anoniem melden is niet mogelijk, wel zal uiteraard vertrouwelijk met uw gegevens worden omgegaan.

Kan Woningstichting Woensdrecht ook ingrijpen?

Een huurder in Nederland heeft “huurbescherming”. Een dak boven je hoofd is één van de basisbehoeften en dat mag niet zomaar worden “afgepakt”. Iemand uit huis zetten vanwege overlast mogen wij dan ook niet doen, dat mag alleen een rechter. Die zal hier in de praktijk heel voorzichtig mee zijn en deze zware maatregel maar zelden toepassen. Meer informatie over juridische mogelijkheden bij overlast kunt u vinden door de vragen te beantwoorden op https://overlastadvies.nl/, een website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Als afspraken niet worden nagekomen en de overlast gaat door, dan kan Woningstichting Woensdrecht wel met de veroorzaker van de overlast gaan spreken over maatregelen als de afspraken niet worden nagekomen.

Wij willen graag dat iedereen rustig kan wonen in een prettige woning en gezellige woonomgeving. Als dit door één iemand voor anderen onmogelijk wordt gemaakt, kunnen wij dat niet accepteren.

In het uiterste geval en wanneer er voldoende meldingen en bewijzen zijn verzameld, kan dit ertoe leiden dat wij de rechter vragen de huurovereenkomst te ontbinden. Deze maatregel hoeven wij gelukkig zelden toe te passen.


WsWoensdrecht