Bewonerscommissies
Wat is een BewonersCommissie?

Verschillende appartementencomplexen van Woningstichting Woensdrecht/WsWoensdrecht vastgoed b.v. hebben een bewonerscommissie. Dit zijn huurders uit het complex zelf die namens de bewoners overleg voeren met de verhuurder.
Klik hier voor een overzicht van contactpersonen per bewonerscommissie.

Minstens eenmaal per jaar is er overleg, doorgaans voorafgaand aan de jaarlijkse huuraanzegging welke eind april wordt verzonden. In die vergadering wordt de afrekening van de servicekosten en de begroting voor het komende jaar besproken en advies gevraagd aan de BewonersCommissie hierover.

En wat bespreekt zo’n commissie nog meer?

Door het jaar heen kan over allerlei onderwerpen overleg aangevraagd worden. Dit kunnen bewoners zijn die met de BewonersCommissie om de tafel willen om iets te bespreken, maar het kan ook zijn dat de BewonersCommissie de bewoners of de woningstichting oproept voor overleg. Ook wij als woningstichting kunnen een dergelijk overleg vragen als wij het advies van de bewoners willen over bepaalde zaken die het complex aangaan.

Wat is dan het verschil tussen de HBWW en de BewonersCommissie?

Het grote verschil tussen de HBWW  (HuurdersBelangenvereniging) (klik hier om meer informatie over de HBWW te zien) en de BewonersCommissies is dat de HBWW beleidsmatig overleg voert over alle zaken die “de huurders” aangaan, terwijl de BewonersCommissies dit uitsluitend doen op complexniveau.

Is dat wettelijk geregeld? Waar kan ik meer informatie vinden?

In de Wet op het Overleg Huurder – Verhuurder (kortaf “de Overlegwet” genoemd) staan alle rechten en plichten van zowel de HBWW als de BewonersCommissies.

Daarnaast is aanvullend per complex een reglement opgesteld voor de bewonerscommissie.
(klik hier om het reglement in te zien).


WsWoensdrecht