Energielabel
In 2008 heeft Woningstichting Woensdrecht voor alle huurwoningen een energielabel laten opstellen. Dit label zegt iets over de “energieprestatie” van de woning. Er wordt dus gekeken hoe energiezuinig de woning bouwkundig gezien is. Zaken als isolatie, verwarmingsketel, ventilatie en dergelijke spelen hierbij mee.

Natuurlijk zijn er ook veel zaken waarop u zelf kunt besparen.
Bekijk bijvoorbeeld hier de folder van MilieuCentraal .

Per 1 januari 2015 is de methode waarmee de “energieprestatie” van de woning wordt bepaald, veranderd. De berekening is anders en de uitkomst wordt ook anders genoemd: energie-index in plaats van energielabel.

energieprestatie

Bron: Rijksoverheid

De energie-index is een getal, terwijl het energielabel een letter was. In de tabel ziet u welk label overeenkomt met welke index.

Omdat veel van onze huurwoningen nu een energielabel hebben, maar er ook al woningen zijn met een energie-index, kan het zijn dat u bij de ene huurwoning een letter ziet staan, terwijl er bij de andere een cijfer staat.

Welke waarde wij gebruiken voor de bepaling van de huurprijs, hangt dus af van de datum waarop de woning het laatst is “afgemeld”.

U kunt dit zelf nakijken door op www.ep-online.nl postcode en huisnummer in te vullen.

Onderstaande (algemene) informatie gaat over het energielabel, zoals dit in 2008 is ingevoerd:

1. Wat is het energielabel?
Het energielabel voor woningen is te vergelijken met het energielabel voor auto’s en witgoed. Het label loopt van A t/m G. Een woning met het A-label is het energiezuinigst en met het G-label het minst zuinig. Op het label staan het adres en de energieprestatie van de woning. Aan de hand van de energiezuinigheid van de woning wordt de klasse van de woning afgeleid en met gekleurde letter aangegeven (een groene A is het meest energiezuinig).

2. Vanaf wanneer is het energielabel verplicht?
Voor huurwoningen van de woningcorporatie geldt als ingangsdatum 1 januari 2009.

3. Waarom wordt het energielabel ingevoerd?
Het kabinet wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. In dat streven past ook het energielabel.

4. Moet voor elke woning een onderzoek verricht worden?
Nee, er bestaat de mogelijkheid om een energielabel af te geven op basis van representativiteit. Dat betekent dat bij woningen die veel op elkaar lijken, zoals flats in een appartementengebouw of rijtjeswoningen, de adviseur die het energielabel opstelt gebruik maakt van de gegevens van een representatieve woning of flat.

5. Wat doet Woningstichting Woensdrecht met de energielabels?
De labels zijn wettelijk verplicht, maar Woningstichting Woensdrecht maakt van deze regeling gebruik om gelijk verbeteradviezen te laten opstellen voor alle woningen. Dit houdt in dat wij een overzicht krijgen van maatregelen welke wij de komende 10 jaar kunnen treffen om de energiezuinigheid van de woningen te verbeteren.

6. Worden alle woningen dan verbouwd of aangepast zodat ze in klasse A komen?
Nee, het doel is de algemene energieprestaties te verbeteren. Dit kan soms met kleine aanpassingen, soms vraagt het een flinke verbouwing. Niet elk huis is zo gebouwd dat een label A mogelijk is, soms zal een B of C label het beste zijn wat bereikt kan worden. Woningstichting Woensdrecht bekijkt per woning hoe de adviezen die bij het energielabel worden opgesteld het beste in de praktijk kunnen worden gebracht.

Wilt u weten welk energielabel uw woning heeft?
Klik hier om een mail met uw naam en adres te sturen en u ontvangt het label per e-mail binnen 5 werkdagen. U kunt ook kijken op de website van Agentschap NL

Vanaf 2015 wordt steeds vaker de term “energie-index” gebruikt. Dit is een getal wat aangeeft hoeveel energie er in de woning standaard verbruikt zou worden. Hoe lager dit getal, hoe beter.
Er zijn diverse omrekentabellen om van energie-index naar een energielabel-letter om te rekenen. Hierbij is het wel belangrijk erop te letten of de tabel de waarden van de regeling tot 2015 hanteert of de waarden vanaf 2015. Daar zit soms een label verschil in.


WsWoensdrecht