Disclaimer en privacy
Hoewel wij aan de inhoud op deze website veel zorg en aandacht besteden, kan het zijn dat u links tegenkomt die niet (goed) werken, of informatie die niet helemaal volledig, actueel of correct is.

Wij stellen het op prijs als u ons hiervan op de hoogte brengt, zodat wij dit kunnen herstellen.

De informatie die via de website aan ons wordt verzonden, bijvoorbeeld via de formulieren, wordt goed beveiligd. Uiteraard worden de gegevens door ons ook vertrouwelijk behandeld en wij verkopen nooit gegevens aan commerciële partijen. Uw gegevens kunnen wel bij ons worden geregistreerd of vastgelegd om u te kunnen helpen (bijvoorbeeld bij een reparatieverzoek of reactie op een huurwoning) of om u te informeren over onze producten of diensten, als u heeft aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn (bijvoorbeeld bij aanmelding voor de nieuwsbrief of als belangstellende voor een nieuwbouwproject).

Voor het meten van de kwaliteit van onze dienstverlening ontvangt KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) elke drie maanden gegevens van ons. Deze gegevensuitwisseling valt onder een verwerkersovereenkomst welke wij met KWH hebben gesloten en er wordt streng toegezien op veilige overdracht en verwerking van de gegevens. KWH ontvangt van ons alleen naam en contactgegevens, aangevuld (indien van toepassing) met gegevens over de geleverde diensten.

Alle informatie die u ons heeft gegeven, wordt op uw eerste verzoek door ons verwijderd of aangepast, tenzij wij de wettelijke verplichting hebben de informatie te bewaren en verwerken, bijvoorbeeld tijdens een lopend huurcontract. U kunt altijd een verzoek doen om in te zien welke gegevens wij van u hebben vastgelegd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de “functionaris gegevensbescherming”, dhr. K. van Haaren (manager Wonen), via info@wswoensdrecht.nl of 0164-613313.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Ook mag de op deze website vermelde informatie niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Woningstichting Woensdrecht en/of WsWoensdrecht Vastgoed b.v. worden gebruikt, gekopieerd of elders worden gebruikt of geplaatst.

© WsWoensdrecht

 


WsWoensdrecht