Contactpersonen bewonerscommissies
Hieronder staat per appartementencomplex wie de contactpersoon is van de bewonerscommissie.

Voor huurders in deze appartementencomplexen is de bewonerscommissie de schakel tussen de huurders en ons als verhuurder. Zij bespreken met ons bijvoorbeeld servicekosten, kwaliteit van de schoonmaak en het tuinonderhoud: zaken die iedereen in het complex aangaan.

Gaat het over iets binnen of aan het eigen appartement? Dan kan hierover direct contact worden opgenomen met ons.

Complex Contactpersoon Adres
Lucashof Dhr. van Doorn St. Lucasplein 110
Suijkerpoort Mw. Joossen-Ter Elst Raadhuisstraat 95a
Duinenrij Dhr. Lameir Heideduinstede 8
Blickvelt Dhr. Pijnen Dorpsstraat 49b
RaadhuisPassage Dhr. Rovers Hof van Holland 14

Voor de appartementencomplexen geldt, tenzij er schriftelijk andere afspraken zijn vastgelegd, het algemene Huishoudelijk reglement appartementencomplexen Woningstichting Woensdrecht januari 2015.


WsWoensdrecht