Contactpersonen bewonerscommissies
Hieronder staat per appartementencomplex wie de contactpersoon is van de bewonerscommissie.

Voor huurders in deze appartementencomplexen is de bewonerscommissie de schakel tussen de huurders en ons als verhuurder. Zij bespreken met ons bijvoorbeeld servicekosten, kwaliteit van de schoonmaak en het tuinonderhoud: zaken die iedereen in het complex aangaan.

Gaat het over iets binnen of aan het eigen appartement?
Dan kan hierover direct contact worden opgenomen met ons.

Complex Contactpersoon Adres
Lucashof Dhr. van Doorn St. Lucasplein 110
Suijkerpoort Dhr. Van Eekelen Raadhuisstraat 99b
Tervoplein Dhr. Rens Tervoplein 52
RaadhuisPassage Dhr. Minnebach Hof van Holland 16

Voor de appartementencomplexen geldt, tenzij er schriftelijk andere afspraken zijn vastgelegd, het algemene Huishoudelijk reglement appartementencomplexen Woningstichting Woensdrecht januari 2015.


WsWoensdrecht