Kantoor gesloten
Donderdag 10 en vrijdag 11 mei is ons kantoor gesloten.
Voor spoedeisende reparaties zijn wij uiteraard bereikbaar via 0164-613313.

Visitatie
Visitatietraject 2018

Een visitatie beoordeelt het maatschappelijk presteren van corporaties. Naast de wettelijke verplichting, vinden wij het belangrijk om onze maatschappelijke meerwaarde aan te tonen door een visitatiecommissie kritisch te laten kijken naar ons functioneren en onze prestaties.

Hoe verloopt een visitatie?
Wij hebben bureau Raeflex de opdracht gegeven de visitatie uit te voeren. Stapsgewijs gebeurt het volgende:

  • Wij leveren de visitatiecommissie diverse documenten van de afgelopen jaren aan. Zoals jaarverslagen, huurbeleid, convenanten die zijn afgesproken, rapportages, etc. De commissie bekijkt dit allemaal.
  • Ook wil de commissie een beeld krijgen van ons bezit. Daarom organiseren we een rondleiding langs een aantal van onze complexen.
  • Vervolgens gaat de commissie in gesprek met wethouders en ambtenaren van de gemeentes, onze huurdersbelangenvereniging HBWW en zorg- en welzijnsinstellingen met wie wij samenwerken. De commissie vraagt aan onze partners wat zij vinden van onze ambities en prestaties.
  • Daarnaast spreekt de commissie met de directeur-bestuurder, de Raad van Toezicht en onze managementteamleden.

Zo vormt de visitatiecommissie zich een breed beeld over hoe wij maatschappelijk functioneren en presteren. De commissie legt dit vast in het visitatierapport dat wij in augustus verwachten. Vervolgens gaan wij aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport.

Sloop Molenstraat
Het waait weliswaar erg hard vandaag, maar dit plaatje heeft gelukkig niets met de storm te maken.

Na enige vertraging bij de werkzaamheden is de sloop van de Molenstraat nu echt zichtbaar begonnen. Behalve de 10 woningen Molenstraat 2 t/m 20 gaan ook 4 woningen in de Jef Adriaansenstraat (18 t/m 24) tegen de vlakte.

Later komen hier 11 woningen voor terug (zie ook Nieuwbouwproject Molenstraat – Jef Adriaansenstraat).

 

 

Sloop woningen Molenstraat – J. Adriaansenstraat vertraagd
De sloop is gestart van de 14 woningen in de Molenstraat en Jef Adriaansenstraat in Hoogerheide.

Bouw- en aannemingsbedrijf van der Ende BV uit Bergambacht heeft opdracht gekregen om de sloopwerkzaamheden uit te voeren en tevens de bouw van 11 levensloopbestendige woningen.

De sloop van de woningen is door de vondst van meer asbesthoudende onderdelen vertraagd. Er moet nu veel intensiever gesaneerd worden met een forse vertraging tot gevolg.

We hopen de sloop voor kerst afgerond te hebben. Naar verwachting zal de nieuwbouw dan pas medio februari starten. Ook de oplevering zal hiermee opschuiven. Hoeveel is nog niet bekend.

 We blijven u op de hoogte houden!

Voor meer informatie, zie onze projectpagina:

https://www.wswoensdrecht.nl/organisatie/projecten/nieuwbouw-molenstraat-en-j-adriaansenstraat/

 

Slimme meter
De energiebedrijven zijn bezig om in alle woningen “slimme meters” te plaatsen. Er is voor ons als verhuurder weinig tot geen inzicht in de planning, dus we weten niet wanneer welke woningen “aan de beurt” zijn.

Huurders die bericht krijgen dat er een slimme meter geplaatst zal worden, moeten hier wel aan meewerken. Op een gegeven moment zal de slimme meter namelijk verplicht zijn en als die (doordat de huurder medewerking geweigerd heeft) niet aanwezig is, worden er kosten in rekening gebracht.

Om die kosten te voorkomen, hebben wij als eigenaar van de woningen besloten dat er medewerking wordt verleend aan het plaatsen van de meters, de huurders hebben hierin dus geen eigen keuze.

Wél kunt u zelf kiezen of de energiemaatschappij de meter op afstand mag uitlezen. Dit is niet verplicht en als u liever zelf de meterstanden doorgeeft, dan mag dat. Het gaat er dus alleen om dat de meter wordt geplaatst.

‘Kleinste Jumbo van Nederland’
Vandaag opende een bijzondere winkel officieel de deuren in ‘t Blickvelt in Woensdrecht.

Door grote inspanning van vele vrijwilligers is het winkeltje van Dynamisch Woensdrecht, wat al enige tijd bestond, omgevormd tot een heuse supermarkt. Maar dan wel op een schaal die past bij het dorp Woensdrecht.

Op initiatief van bewoners van Woensdrecht zelf werden partijen bij elkaar gezocht en plannen voorgelegd. Doordat iedereen het plan direct zag zitten konden er snelle slagen worden gemaakt en lokale Jumbo-ondernemer Paul Lucius zorgde voor inventaris en natuurlijk de levering van de koopwaar.

Donderdag 16 maart 2017 om 13:30 uur verrichtte wethouder Hans de Waal de officiële openingshandeling en is de kleinste Jumbo van Nederland een feit. De wethouder benadrukte bij de openingshandeling dat het behouden van deze mooie voorziening valt of staat met de betrokkenheid van de bewoners van het dorp zelf. Als er voldoende aanloop is voor de dagelijkse boodschappen, dan bewijst het bestaansrecht van de winkel zich vanzelf.

 


WsWoensdrecht