Telefoonstoring
De storing is gelukkig weer verholpen.

Voorrangsregeling
Wellicht is het u al opgevallen. Bij de meeste woningen die we in de advertentie aanbieden, staat vermeld dat de voorrangsregeling sociaal plan van toepassing is. Wat betekent dat eigenlijk?

Woningstichting Woensdrecht heeft een aantal straten/woningen geselecteerd waar we grootschalige renovatie of sloop en vervangende nieuwbouw gaan doen. Dit betekent dat de huidige bewoners zullen moeten verhuizen. Natuurlijk gaan we daarbij niet over één nacht ijs (wat ook lastig zou zijn met de huidige tropische temperaturen).

Er is een sociaal plan opgesteld in goed overleg met de huurdersvereniging HBWW, waarin onder meer wordt geregeld dat de bewoners een tegemoetkoming krijgen in de verhuiskosten plus voorrang bij het zoeken naar vervangende woonruimte. Op die manier moet het lukken om binnen een jaar de bewoners allemaal vervangende, passende, huisvesting te laten vinden.

Om die reden kan het gebeuren dat een woning waarop meerdere kandidaten hebben gereageerd, met voorrang wordt toegewezen aan iemand die vanwege de sloop moet verhuizen. Het gaat het komend jaar om 15 woningen, dus er blijft zeker nog genoeg over voor de andere woningzoekenden.

50 jaar WsW
Voor ons jubileum hebben wij met een aantal huurders en oud-medewerkers gesproken over hun kijk op 50 jaar Woningstichting Woensdrecht.

U kunt het filmpje hier bekijken:  https://youtu.be/5KPZVN1-_UI

Vacature onderhoudsmedewerker
Bij ons werken als onderhoudsmedewerker?
Meer informatie: https://www.wswoensdrecht.nl/vacatures/

 

Privacy
Met alle aandacht in de media kan het u bijna niet zijn ontgaan: er verandert iets in de privacy-wetgeving. Vandaag gaat de nieuwe “AVG” in.

Woningstichting Woensdrecht heeft ook gegevens over verschillende groepen mensen. Huurders, maar ook woningzoekenden, sommige oud-huurders, aannemers en andere relaties. Die gegevens staan bij ons in de computer, voor een deel in een digitaal archief of in het verhuursysteem. Er zijn ook e-mails met gegevens.

Natuurlijk hebben wij namen en adressen, geboortedata, handtekeningen (op de huurcontracten), telefoonnummers en e-mailadressen, maar ook gegevens zoals bankrekeningnummer en in sommige gevallen zijn er zelfs bepaalde medische gegevens met ons gedeeld (bijvoorbeeld voor een woningaanpassing).

Het is voor ons altijd vanzelfsprekend geweest dat we voorzichtig met die gegevens omgaan.
Aan de telefoon geven wij bijvoorbeeld nooit zomaar telefoonnummers of (betaal)gegevens door als we niet kunnen controleren wie die gegevens opvraagt. Notitieblaadjes met daarop persoonlijke gegevens gaan niet bij het oud papier, maar in een speciale container zodat de gegevens niet “op straat” komen te liggen.

De gegevens die wij hebben geregistreerd, gebruiken wij om u te kunnen bereiken als er iets in of aan de woning moet gebeuren. Wij delen gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer dan ook met andere partijen, zoals aannemers, als zij voor ons de werkzaamheden uitvoeren. Ook van deze aannemers eisen wij dat ze voorzichtig met de gegevens omgaan.

Het is dus geen geheim dat wij gegevens vastleggen en in sommige gevallen ook met andere partijen delen. Wilt u weten wát wij precies over u weten? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor om de gegevens te bekijken. Klopt er iets niet aan de gegevens? Dan mag u ons dat laten weten en dan passen wij het aan.

Soms moeten we voor de aanpassing van gegevens “bewijsstukken” hebben, bijvoorbeeld een bewijs van overlijden, als iemand als huurder moet worden uitgeschreven. Dit voorkomt dat wij “per ongeluk” iemand als huurder uitschrijven zonder dat die persoon dat zelf weet.

Heeft u vragen over uw gegevens, uw privacy of hoe wij ermee omgaan? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@wswoensdrecht.nl of 0164-613313.

Visitatie
Visitatietraject 2018

Een visitatie beoordeelt het maatschappelijk presteren van corporaties. Naast de wettelijke verplichting, vinden wij het belangrijk om onze maatschappelijke meerwaarde aan te tonen door een visitatiecommissie kritisch te laten kijken naar ons functioneren en onze prestaties.

Hoe verloopt een visitatie?
Wij hebben bureau Raeflex de opdracht gegeven de visitatie uit te voeren. Stapsgewijs gebeurt het volgende:

  • Wij leveren de visitatiecommissie diverse documenten van de afgelopen jaren aan. Zoals jaarverslagen, huurbeleid, convenanten die zijn afgesproken, rapportages, etc. De commissie bekijkt dit allemaal.
  • Ook wil de commissie een beeld krijgen van ons bezit. Daarom organiseren we een rondleiding langs een aantal van onze complexen.
  • Vervolgens gaat de commissie in gesprek met wethouders en ambtenaren van de gemeentes, onze huurdersbelangenvereniging HBWW en zorg- en welzijnsinstellingen met wie wij samenwerken. De commissie vraagt aan onze partners wat zij vinden van onze ambities en prestaties.
  • Daarnaast spreekt de commissie met de directeur-bestuurder, de Raad van Toezicht en onze managementteamleden.

Zo vormt de visitatiecommissie zich een breed beeld over hoe wij maatschappelijk functioneren en presteren. De commissie legt dit vast in het visitatierapport dat wij in augustus verwachten. Vervolgens gaan wij aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport.


WsWoensdrecht