Uitbreiding kantoor
Na lange tijd van voorbereidingen, is vandaag officieel de verbouwing van ons kantoor gestart.

Al ruim 30 jaar zitten we in ons huidige kantoor aan de Jan van der Heijdenstraat 14.
Ons woningbezit is in die periode gestaag gegroeid en ook het aantal medewerkers nam toe.

De laatste jaren merkten we steeds vaker dat we onvoldoende ruimte hadden voor alle medewerkers, zeker als er ook nog ruimtes vrij moesten zijn voor gesprekken/vergaderingen.

We hebben verschillende opties bekeken: verhuizen, verbouwen, uitbreiden, nieuwbouw.
Omdat we tevreden zijn met de plek waar we zitten en het feit dat we kantoor en werkplaats nu vlak naast elkaar hebben, is gekozen om te gaan uitbreiden op de huidige locatie.

Achter ons kantoor wordt een stuk bijgebouwd, waar straks de afdeling Financiën komt.
De afdelingen Wonen en Vastgoed krijgen elk een eigen deel in het bestaande kantoor en er komt een aparte pauzeruimte.

De twee spreekkamers die nu in gebruik zijn als werkplek/kantoor, krijgen hun oorspronkelijke functie terug. De vergaderruimte blijft zoals die is.

Volgens de planning is de ruwbouw van de uitbreiding nog deze zomer gereed, de afwerking/inrichting zal na de zomer gebeuren.

Update corona-maatregelen
Reparaties in de woningen

Nu langzaamaan de maatregelen iets soepeler worden, willen wij ook weer gaan kijken of we de dienstverlening die we de afgelopen maanden niet hebben kunnen uitvoeren, weer kunnen opstarten.

Het gaat dan vooral om minder spoedeisende reparaties in de woningen. Om dit veilig te kunnen doen voor zowel onze huurders als onze onderhoudsmedewerkers, hanteren we hierbij een aantal voorzorgsmaatregelen.

Welke dat precies zijn, kunt u hier lezen: binnenwerk anderhalve meter.

Heeft u vragen over reparaties in de woning? Dan kunt u ons bellen op 0164-613313 of een reparatieverzoek insturen via de website.

Foto’s woningen
Woningstichting Woensdrecht gebruikt voor intern overleg en bij het plannen van werkzaamheden regelmatig foto’s van onze huurwoningen. Inmiddels is van veel straten het fotomateriaal dat we hebben, niet meer actueel.

Nu we vanwege corona-maatregelen bepaalde werkzaamheden op een andere manier uitvoeren of uitstellen, biedt dit de kans om het fotomateriaal te actualiseren. U kunt dus de komende tijd een medewerker van ons in de straat zien die van een of meerdere woningen of van de straat als geheel een foto maakt.

Deze foto’s worden niet gepubliceerd maar dienen als materiaal voor onze eigen administratie.

Wijziging in telefonische bereikbaarheid
Ons kantoor was al sinds 16 maart gesloten, telefonisch en per mail zijn we op de gewone tijden bereikbaar. De laatste weken waren er steeds enkele medewerkers op kantoor voor de lopende zaken en om de telefoon op te nemen.

Met ingang van 11 april wordt dit verder beperkt, we stimuleren medewerkers maximaal om thuis te werken en daarom wordt de telefoon vanaf dat moment doorgeschakeld naar medewerkers die op afstand werken. We blijven dus gewoon bereikbaar per telefoon en e-mail.

Wat merken onze klanten van deze verandering?
In principe weinig, we nemen gewoon de telefoon op tijdens de kantooruren en helpen u indien mogelijk direct. Belt u voor een andere collega, dan kan er helaas niet direct worden doorverbonden. Wij maken dan een terugbelafspraak voor u en de betreffende collega belt u zo snel mogelijk terug.

Is onze medewerker met iemand in gesprek, dan kan het zijn dat u niet, zoals gebruikelijk, “in de wacht” komt, maar dat u een in-gesprek-toon hoort. Probeert u het dan alstublieft later nog eens opnieuw. Door de doorschakeling naar een medewerker op afstand werkt de telefooncentrale anders dan u gewend bent.

Heeft u vragen over onze bereikbaarheid of andere dienstverlening? Dan horen wij dat graag.
0164-613313 of info@wswoensdrecht.nl

Huurbetalingen en betalingsregeling
Zoals gebruikelijk wordt de huur voor de huurwoningen rond de eerste dag van de maand afgeschreven of moeten huurders ervoor zorgen dat de huur voor de eerste van de nieuwe maand is overgemaakt.

Enkele huurders meldden ons de afgelopen dagen dat zij door sluiting van bedrijven of door het wegblijven van klanten te maken hebben met minder inkomsten. Hierdoor kan het lastig worden de volledige huur te betalen.

Wij hebben daar begrip voor en bieden de mogelijkheid eventuele huurachterstand achteraf en in termijnen te betalen. Hiervoor is het wel nodig dat wij tijdig worden geïnformeerd over de achterstand.

Ziet u problemen met het betalen van de huur aankomen, geef dit dan schriftelijk (bv. per mail) aan ons door. Geef kort de situatie weer waardoor u de huur niet kunt betalen en laat ons weten hoeveel u wel kunt betalen.

Voor het restantbedrag doet u zélf een voorstel in hoeveel termijnen u dit kunt afbetalen. Wij gaan in principe uit van maximaal 6 maanden, maar mocht dit door de situatie die nu is ontstaan niet lukken, dan gaan we graag in overleg om een passende oplossing te vinden.

Als u ons tijdig laat weten dat (een deel van) de huur niet kan worden betaald en u doet een goed voorstel om de achterstand in te lopen, dan rekenen wij geen rente over de achterstand zolang de afgesproken betalingsregeling wordt nagekomen.

Kantoor gesloten
Extra maatregelen tot ten minste 6 april 2020

Kantoor gesloten
Na overleg is besloten dat het kantoor van Woningstichting Woensdrecht vanaf nu gesloten wordt. Wij blijven telefonisch en per e-mail/website bereikbaar.

Reparaties minimaal
alleen spoedreparaties worden uitgevoerd, in overleg met huurders. Gezien de termijn van de maatregelen kan het zijn dat reparaties die op zich niet direct binnen een dag opgelost moeten worden, toch geen weken kunnen wachten. Ook hierbij gaan we in overleg met de huurders voor een oplossing.

Huurverhoging uitgesteld
Omdat we onze medewerkers de ruimte willen geven in de thuissituatie het nodige te regelen, krijgen we te maken met beperkte bezetting op kantoor. De administratieve zaken die we met name in maart en april moeten verwerken om de huurverhoging per eind april tijdig te kunnen versturen, nemen veel tijd in beslag.

Om alles met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren, is besloten dat huurverhoging dit jaar niet per 1 juli door te laten gaan, maar op een later tijdstip. Welke datum dat wordt, hangt nog van zoveel onzekerheden af, dat we geen datum kunnen zeggen. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij onze huurders hierover. We gaan er vooralsnog van uit dat dit zeker 2 maanden later wordt.

Thuiswerken
Medewerkers van Woningstichting Woensdrecht die thuis kunnen werken, zullen dat vaker dan gebruikelijk doen. Ook voor medewerkers die normaal gesproken hun werkzaamheden alleen op kantoor uitvoeren, wordt gekeken naar andere mogelijkheden.

Dit betekent dat wanneer u belt voor een medewerker, het vaker dan anders kan voorkomen dat die persoon niet aanwezig is. Wij houden onderling veelvuldig contact per mail en telefoon, zodat u toch zo snel mogelijk antwoord kunt krijgen op vragen.

Bereikbaarheid
Wij zullen op de normale openingstijden bereikbaar blijven op 0164-613313 of per e-mail info@wswoensdrecht.nl.

Wanneer er door omstandigheden telefoonverkeer doorgeschakeld moet worden naar medewerkers die ergens anders werken, kan het zijn dat u niet “in de wacht” kunt staan, maar dat u een in-gesprek-toon hoort. Probeert u het dan op een later tijdstip alstublieft opnieuw.

 

Kijk voor al onze nieuwsberichten over dit onderwerp op http://www.wswoensdrecht.nl/corona/


WsWoensdrecht