Pas op voor schimmels
Door energiebesparing helpt u het klimaat en milieu, maar er is een keerzijde… SCHIMMELS !!

We ventileren minder om de warmte niet naar buiten te laten ontsnappen. We duwen ieder kiertje dicht. We zetten de thermostaat een graadje lager om op gas te besparen, of veel erger nog we stoken niet meer… Het gevolg; schimmel!

Overal in huis is kans op stilstaande lucht. Als die stilstaande lucht ook nog vocht bevat is dat een bron voor schimmels en beestjes. Schimmels zijn heel natuurlijk, maar niet goed voor onze gezondheid als we ze inademen. Schimmels groeien op relatief koude, vochtige plekken waar de lucht stil staat. En als je ze ziet, vaak kleine zwarte puntjes, is het al te laat. Een schimmel groeit namelijk al even voordat wij ze kunnen waarnemen.

De meest voorkomende plaatsen zijn op het plafond in de douche en op buitenmuren in de hoeken achter gordijnen van de woonkamer en beslapen slaapkamers.

Door te ventileren brengt u lucht in beweging en creëert u bewust een koud punt wat het vocht aantrekt en naar buiten afvoert. Door de woning te verwarmen ontstaat er stroming van lucht waardoor deze ook niet meer stilstaat.

Ondanks de hoge energieprijzen is het belangrijk dat u beide blijft doen! Geef schimmels geen kans. Blijf slaapkamers ventileren en leefruimtes verwarmen.

Is er toch ergens schimmel ontstaan? Haal het dan zo snel mogelijk weg. Hier zijn verschillende middelen voor verkrijgbaar, bijvoorbeeld bij supermarkt of drogisterij. Dat is beter voor uw gezondheid.

Wist u dat wanneer de lucht meer vocht gaat bevatten deze veel moeilijker te verwarmen is?

Bij slechte ventilatie neemt het vochtgehalte in de lucht in huis toe en moet veel harder worden gestookt om het warm te krijgen.

Maak daarom de douche na gebruik met een trekker droog, droog geen was binnen en gebruik een afzuigkap bij het koken. Zonder al dat extra vocht is de woning veel makkelijker te verwarmen!

Bouw Molenakkers gestart
We zijn begonnen!

Vanmorgen is Colpaart Grondwerk uit Woensdrecht gestart met het uitgraven van de bouwput.

Midden in het dorp Woensdrecht, aan de Molenakkers en uitkijkend over het Colonel Whitakerplein, bouwt Bergh Bouw in opdracht van ons een markant gebouw met 5 woningen.

Er worden 3 levensloopbestendige woningen gerealiseerd, 1 appartement en 1 maisonnette.

Komende weken wordt de fundering gemaakt en later dit jaar zal de ruwbouw worden opgetrokken.

In de eerste helft van 2023 zullen de woningen vermoedelijk te huur worden aangeboden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via onze website, zij krijgen dan direct bericht wanneer er nieuws is of wanneer de verhuur zal gaan starten.

Naar verwachting zal de bouw na de zomer van 2023 gereed zijn.

Gewijzigde openingstijden per 1 september
Vanaf 1 september 2022 zijn onze openingstijden als volgt:

Maandag tot en met donderdag: 8:30 tot 16:00 uur
Vrijdag: 8:30 tot 12:00 uur.

Dit geldt zowel voor ons kantoor als voor de telefonische bereikbaarheid.
Uiteraard zijn wij buiten deze tijden ook bereikbaar voor spoedeisende reparaties.
Daarvoor belt u het gebruikelijke telefoonnummer 0164-613313.
U kunt dan een keuze maken om doorverbonden te worden.

Rookmelders
Rookmelders

Woningstichting Woensdrecht heeft in december 2021 opdracht gegeven alle rookmelders ouder dan 10 jaar te vervangen en waar nodig extra rookmelders aan te brengen, zoals de nieuwe wetgeving welke ingaat op 1 juli 2022 dat voorschrijft.

De opdracht is verstrekt aan RvH elektrotechniek en Madri Install Service om alle rookmelders tijdig te vervangen.

Helaas is in de praktijk de vraag naar rookmelders zo groot dat er nauwelijks nog exemplaren verkrijgbaar zijn en er leveringsproblemen zijn met de door ons (en anderen) bestelde rookmelders.

Momenteel ontvangen onze leveranciers mondjesmaat zendingen. Wél zijn ze al gestart met het vervangen van de rookmelders, maar het zal niet lukken om vóór 1 juli alle woningen van Woningstichting Woensdrecht en WsWoensdrecht Vastgoed BV voorzien te hebben.

Onze partijen doen hun uiterste best zodra er voldoende rookmelders voorradig zijn deze zo snel mogelijk in de woningen te monteren of vervangen.

Verzekering

Dit probleem speelt landelijk en verzekeraars zijn ervan op de hoogte. Onze opstalverzekering heeft aangegeven voorlopig volledige dekking te garanderen.
Dat geldt ook voor de meeste inboedelverzekeraars. U kunt bij uw eigen inboedelverzekering navragen hoe die ermee omgaat.

Indien u nog geen bericht heeft ontvangen over het vervangen van de rookmelders in uw woning kunt u dat binnenkort verwachten.

De werking van een rookmelder

Een rookmelder geeft een alarmsignaal om aanwezige personen in een vroeg stadium te informeren dat er gevaar dreigt. Het geluidssignaal is zodanig hard dat, wanneer u bijvoorbeeld slaapt, u gewekt wordt om de woning nog te kunnen verlaten. De eerste drie minuten zijn bij het ontstaan van brand cruciaal om veilig te kunnen wegkomen.

Een rookmelder helpt niet om schade aan de woning of inboedel te beperken in geval van een brand. Het is bedoeld om levens te redden, geen spullen. Vandaar dat de meeste verzekeraars hier soepel mee omgaan.

 

Rioolontstopping/loodgieter
Enige tijd geleden waarschuwden we al na een melding van huurders voor “dienstverleners” die vooral goed zijn in het berekenen van torenhoge kosten voor het leveren van geen of halfslachtige oplossingen. Dit blijkt helaas nog steeds voor te komen hier in de regio
(artikel ZuidWestkrant)

Huurders van Woningstichting Woensdrecht kunnen áltijd (ook buiten kantoortijd) spoedeisende reparaties melden via 0164-613313.

Let op: Niet alle reparaties zijn voor onze rekening, een rioolverstopping bij een gezinswoning bijvoorbeeld is voor rekening van de huurder. Met het serviceabonnement kan dit wel worden “afgekocht”, zodat wij ook in die situatie de rioolontstopping regelen.

Ook als de kosten voor de huurder zijn, kunnen wij wel adviseren welke (lokale) bedrijven hierbij kunnen helpen, zodat u niet het risico loopt opgelicht te worden.

Maatschappelijke visitatie 2022
Woningstichting Woensdrecht laat dit jaar een maatschappelijke visitatie uitvoeren.

Dit is volgens de woningwet eens per vier jaar verplicht.
Visitatiebureau Raeflex voert de visitatie voor ons uit.
Met de visitatie verkrijgen wij inzicht in hoe belanghebbenden onze maatschappelijke prestaties beoordelen, hiermee kunnen wij deze verbeteren.

De visitatiecommissie spreekt, behalve met medewerkers van onze corporatie, met de huurdersorganisatie, de gemeente, met zorg- en welzijnsinstellingen en overige belanghebbenden.


WsWoensdrecht