Ontwikkelingen nieuwbouw
Update nieuwbouw Molenakkers

Aan de Molenakkers 4 t/m 10 in Woensdrecht is de bouw van 5 woningen in volle gang.

Het dak zit erop, en de kozijnen erin. De woningen zijn wind- en waterdicht.

De binnenwanden zijn geplaatst en de smeervloer zit er net in.

Buiten wordt nog volop gemetseld.

 

Huurprijzen en doelgroep zullen begin maart bekend zijn.

Naar verwachting zullen we in week 10 (half maart) de woningen adverteren.

 

 

Update nieuwbouw Onderstal 2

Aan de Onderstal 2 in Hoogerheide vordert de bouw van 8 appartementen gestaag.

De constructieve wanden van de begane grond staan overeind en inmiddels zijn ook de vloerplaten van de verdiepingsvloer gelegd.

 

Huurprijzen en doelgroep zullen begin april bekend zijn.

Naar verwachting zullen we in week 14 (begin april) de woningen adverteren.

 

 

Update nieuwbouw Pastoor van Roesselstraat

Aan de Pastoor van Roesselstraat in Hoogerheide zijn we uit de grond.

De palen zitten in de grond en de funderingsbalken zijn gestort. De laatste begane grondvloeren worden morgen gelegd.

In week 10 verwachten we de eerste prefab betonwanden.

 

Huurprijzen en doelgroep zullen begin mei bekend zijn.

Naar verwachting zullen we in week 18 (begin mei) de woningen adverteren.

Bereikbaarheid kantoor
Begin februari vindt in Hoogerheide het WK Veldrijden plaats.
Hierdoor zijn rond ons kantoor meerdere afsluitingen of omleidingen ingesteld door de gemeente.

Wij blijven gedurende de hele periode bereikbaar, in elk geval via de parkeerplaats bij de Aldi/Albert Heijn (Havikberg).

Lopend en met de fiets zijn we ook nog via de Onderstal en het Ouwe Raedthuysplein bereikbaar.
Onze openingstijden blijven ongewijzigd:
maandag t/m donderdag van 8:30 – 16:00 uur en vrijdag van 8:30 – 12:00 uur.

Woningstichting Woensdrecht sluit aan bij ZuidWestWonen
Woningstichting Woensdrecht sluit aan bij ZuidWestWonen

Volgend jaar zal Woningstichting Woensdrecht aansluiten bij ZuidWestWonen.nl, een website waar het aanbod van verschillende woningcorporaties uit de regio wordt samengebracht.
Dit betekent dat de woningen van Woningstichting Woensdrecht en WsWoensdrecht Vastgoed bv vanaf ongeveer halverwege 2023 via ZuidWestWonen.nl worden gepubliceerd.
Woningzoekenden die daar ingeschreven staan kunnen er vervolgens op reageren.

We stappen hiermee af van een systeem dat 55 jaar is gebruikt, namelijk toewijzing aan starters op basis van geboortedatum en doorstromers op basis van woonduur.
Dat systeem was heel helder en transparant, maar kende ook nadelen voor sommige woningzoekenden.

Zo was het niet mogelijk in te schatten hoe lang iemand op zoek zou zijn om aan een woning te komen, omdat dit altijd afhankelijk was van wie er nog meer op de woning zou reageren. Aan elk systeem zitten voor- en nadelen, maar we verwachten dat toewijzing op basis van inschrijfduur bij ZuidWestWonen beter aansluit bij wat woningzoekenden verwachten. Ook gaan we ervan uit dat hiermee meer duidelijkheid kan worden gegeven aan woningzoekenden hoe de kansen op woonruimte zijn in de gemeente Woensdrecht.

Behalve de manier van toewijzen verandert er niets aan onze dienstverlening, we blijven zelfstandig en gaan niet fuseren, onze persoonlijke benadering en werkwijze houden we vast.

Wat de gevolgen precies zijn voor woningzoekenden, zal in het eerste kwartaal van 2023 worden uitgewerkt en we zullen daaraan volop aandacht besteden via onze website en lokale media.

Bouw Past. van Roesselstraat gestart
Vorige week zijn de bouwactiviteiten gestart met het boren van 168 funderingspalen. Als de bouw volgens planning verloopt, zal deze eind 2023 worden opgeleverd.

In de loop van volgend jaar zal dan ook de verhuur worden opgestart, waarbij de oud-bewoners die voor de sloop en nieuwbouw uit de Pastoor van Roesselstraat zijn verhuisd op basis van hun destijds opgegeven voorkeuren de mogelijkheid kunnen krijgen terug te keren. Het is dus mogelijk dat niet alle 20 woningen “vrij” in de verhuur komen.

Hieronder ziet u een ontwerpschets van hoe de woningen er ongeveer uit zullen gaan zien:

De in totaal 20 woningen zullen deels levensloopbestendig zijn, deels eengezinswoningen en er komen een aantal woningen voor hogere inkomens (“vrije sector”-huur).

Op dit moment is er nog niet meer informatie dan hierboven is vermeld. Eventueel nieuws over dit project wordt onder meer via onze website en de Woensdrechtse Bode gedeeld.

Pas op voor schimmels
Door energiebesparing helpt u het klimaat en milieu, maar er is een keerzijde… SCHIMMELS !!

We ventileren minder om de warmte niet naar buiten te laten ontsnappen. We duwen ieder kiertje dicht. We zetten de thermostaat een graadje lager om op gas te besparen, of veel erger nog we stoken niet meer… Het gevolg; schimmel!

Overal in huis is kans op stilstaande lucht. Als die stilstaande lucht ook nog vocht bevat is dat een bron voor schimmels en beestjes. Schimmels zijn heel natuurlijk, maar niet goed voor onze gezondheid als we ze inademen. Schimmels groeien op relatief koude, vochtige plekken waar de lucht stil staat. En als je ze ziet, vaak kleine zwarte puntjes, is het al te laat. Een schimmel groeit namelijk al even voordat wij ze kunnen waarnemen.

De meest voorkomende plaatsen zijn op het plafond in de douche en op buitenmuren in de hoeken achter gordijnen van de woonkamer en beslapen slaapkamers.

Door te ventileren brengt u lucht in beweging en creëert u bewust een koud punt wat het vocht aantrekt en naar buiten afvoert. Door de woning te verwarmen ontstaat er stroming van lucht waardoor deze ook niet meer stilstaat.

Ondanks de hoge energieprijzen is het belangrijk dat u beide blijft doen! Geef schimmels geen kans. Blijf slaapkamers ventileren en leefruimtes verwarmen.

Is er toch ergens schimmel ontstaan? Haal het dan zo snel mogelijk weg. Hier zijn verschillende middelen voor verkrijgbaar, bijvoorbeeld bij supermarkt of drogisterij. Dat is beter voor uw gezondheid.

Wist u dat wanneer de lucht meer vocht gaat bevatten deze veel moeilijker te verwarmen is?

Bij slechte ventilatie neemt het vochtgehalte in de lucht in huis toe en moet veel harder worden gestookt om het warm te krijgen.

Maak daarom de douche na gebruik met een trekker droog, droog geen was binnen en gebruik een afzuigkap bij het koken. Zonder al dat extra vocht is de woning veel makkelijker te verwarmen!

Bouw Molenakkers gestart
We zijn begonnen!

Vanmorgen is Colpaart Grondwerk uit Woensdrecht gestart met het uitgraven van de bouwput.

Midden in het dorp Woensdrecht, aan de Molenakkers en uitkijkend over het Colonel Whitakerplein, bouwt Bergh Bouw in opdracht van ons een markant gebouw met 5 woningen.

Er worden 3 levensloopbestendige woningen gerealiseerd, 1 appartement en 1 maisonnette.

Komende weken wordt de fundering gemaakt en later dit jaar zal de ruwbouw worden opgetrokken.

In de eerste helft van 2023 zullen de woningen vermoedelijk te huur worden aangeboden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via onze website, zij krijgen dan direct bericht wanneer er nieuws is of wanneer de verhuur zal gaan starten.

Naar verwachting zal de bouw na de zomer van 2023 gereed zijn.


WsWoensdrecht