Eenmalige huurverlaging
In 2021 moeten wij als corporatie eenmalig de huren aanpassen wanneer deze in verhouding tot het inkomen en huishoudgrootte, boven een bepaalde grens liggen.
De geldende huurbedragen bij bepaalde huishoudgrootte zijn dezelfde als welke wij voor de toewijzing hanteren:
(klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Voor de inkomens wordt het bij de Belastingdienst geregistreerde inkomen over 2019 gebruikt. Wij krijgen dit van de Belastingdienst door.
Dit zijn geen exacte bedragen, alleen door middel van een letter wordt aangegeven of het verzamelinkomen onder de grens zit of erboven, of dat het inkomen onbekend is.

Huurders hoeven niet zelf een aanvraag te doen, “losse” aanvragen nemen wij niet in behandeling.
We schrijven alle huurders die voor de huurverlaging in aanmerking komen uiterlijk eind maart een brief waarin we de nieuwe huur berekenen.
Dat nieuwe huurbedrag gaat dan per 1 juni 2021 in.

Huurders die wél een huur boven de huurgrens hebben, maar waarvan het inkomen in 2019 nog hoger was, krijgen dus niet vanzelf een huurverlaging.
Deze huurders vragen we zelf aan te tonen dat hun inkomen in 2020 is gedaald tot onder de grens door middel van een Inkomensverklaring (IBRI) over 2020 én een uittreksel van de gemeente met daarop het aantal personen dat ingeschreven staat op het adres.

Gewijzigde bereikbaarheid
Vanwege de verbouwing en de coronamaatregelen is ons kantoor al enige tijd alleen op afspraak geopend. Dat  wijzigt met ingang van 16 december. Ons kantoor is dan tot en met 19 januari 2021 gesloten. Hoe het vanaf die datum zal zijn, hangt af van de overheidsmaatregelen die op dat moment zullen gelden.

Telefonisch (0164-613313) en per e-mail (info@wswoensdrecht.nl) zijn wij gewoon bereikbaar tijdens onze openingstijden: maandag t/m donderdag van 8:00 tot 16:30 uur en vrijdag van 8:00 tot 12:00 uur.

Op een aantal dagen werken ook de medewerkers die de telefoon beantwoorden vanaf thuis. Dit betekent dat wij mogelijk iets minder goed bereikbaar zijn dan u van ons gewend bent. U kunt een voicemailbericht achterlaten om teruggebeld te worden, mocht u ons niet direct te spreken krijgen.

Voor spoedeisende reparaties zijn wij ook buiten openingstijd altijd bereikbaar op hetzelfde telefoonnummer: 0164-613313.

U wordt dan doorgeschakeld naar een callcenter dat namens ons uw oproep beantwoord en waar nodig de juiste actie onderneemt.

Verbouwing kantoor
Sinds eind mei is de verbouwing van ons kantoor bezig.
Er is een stuk aangebouwd aan de achterkant, waar o.a. nieuwe werkplekken komen.
Vervolgens wordt de voorkant van het kantoor weer ingericht als spreekruimtes, vergaderzaal en entree, zoals het oorspronkelijk ook bedoeld was.

Door ruimtegebrek waren de twee spreekkamers de laatste jaren in gebruik als werkplekken maar dit leverde soms onhandige situaties op wanneer meerdere collega’s een spreekruimte nodig hadden.

Nu de aanbouw grotendeels klaar is, gaat er een interne verhuizing plaatsvinden waarbij de aanwezige collega’s in verschillende fasen naar de nieuwe werkplekken gaan. Om dit mogelijk te maken, komt er tijdelijk een gebouwtje voor het kantoor te staan. Het kantoor zelf is dan tijdelijk niet meer toegankelijk voor publiek, maar dat was met de huidige corona-maatregelen toch al tot een minimum beperkt.

Telefonisch en per e-mail blijven wij zoals gebruikelijk bereikbaar en wij hopen dat de maatregelen het snel toelaten u te verwelkomen in ons “nieuwe” kantoor.

 

 

Molenakkers Woensdrecht
Na de eerste ruwe schetsen en concepttekeningen voor nieuwbouw aan het plein in Woensdrecht, zijn nu de door welstandscommissie goedgekeurde tekeningen bekend.

We kunnen daarmee weer een stapje verder in de voorbereidingen, wat inhoudt dat we gaan kijken naar de planning van het hele traject: wanneer we met de huidige bewoners in gesprek gaan, wanneer de woningen leeg zouden moeten zijn, wanneer de procedures voor vergunning etc. worden opgestart.

Wij verwachten hier de komende maanden meer duidelijkheid over te krijgen en dan worden uiteraard eerst de betrokken bewoners benaderd alvorens wij meer informatie openbaar maken.

Onderstaande afbeeldingen geven alvast een aardig beeld van de plannen.


Uitbreiding kantoor
Na lange tijd van voorbereidingen, is vandaag officieel de verbouwing van ons kantoor gestart.

Al ruim 30 jaar zitten we in ons huidige kantoor aan de Jan van der Heijdenstraat 14.
Ons woningbezit is in die periode gestaag gegroeid en ook het aantal medewerkers nam toe.

De laatste jaren merkten we steeds vaker dat we onvoldoende ruimte hadden voor alle medewerkers, zeker als er ook nog ruimtes vrij moesten zijn voor gesprekken/vergaderingen.

We hebben verschillende opties bekeken: verhuizen, verbouwen, uitbreiden, nieuwbouw.
Omdat we tevreden zijn met de plek waar we zitten en het feit dat we kantoor en werkplaats nu vlak naast elkaar hebben, is gekozen om te gaan uitbreiden op de huidige locatie.

Achter ons kantoor wordt een stuk bijgebouwd, waar straks de afdeling Financiën komt.
De afdelingen Wonen en Vastgoed krijgen elk een eigen deel in het bestaande kantoor en er komt een aparte pauzeruimte.

De twee spreekkamers die nu in gebruik zijn als werkplek/kantoor, krijgen hun oorspronkelijke functie terug. De vergaderruimte blijft zoals die is.

Volgens de planning is de ruwbouw van de uitbreiding nog deze zomer gereed, de afwerking/inrichting zal na de zomer gebeuren.

Update corona-maatregelen
Reparaties in de woningen

Nu langzaamaan de maatregelen iets soepeler worden, willen wij ook weer gaan kijken of we de dienstverlening die we de afgelopen maanden niet hebben kunnen uitvoeren, weer kunnen opstarten.

Het gaat dan vooral om minder spoedeisende reparaties in de woningen. Om dit veilig te kunnen doen voor zowel onze huurders als onze onderhoudsmedewerkers, hanteren we hierbij een aantal voorzorgsmaatregelen.

Welke dat precies zijn, kunt u hier lezen: binnenwerk anderhalve meter.

Heeft u vragen over reparaties in de woning? Dan kunt u ons bellen op 0164-613313 of een reparatieverzoek insturen via de website.


WsWoensdrecht