Beste idee voor Woensdrecht?
Wie heeft het beste idee voor Woensdrecht?

Het Colonel Whitakerplein (ook wel bekend als “het dorpsplein”) in Woensdrecht.
Kort geleden helemaal opgeknapt en nu een stralend middelpunt van het dorp.

Rond het plein staat ook veel te gebeuren. De school gaat verhuizen, de woningen aan de Molenakkers worden op termijn gerenoveerd of gesloopt en vervangen door nieuwbouw.
Woningstichting Woensdrecht begint met de eerste ideeën/plannen voor de woningen direct aan het plein. Dit is een markante locatie, wat daar straks wordt gebouwd is bepalend voor de uitstraling van hét centrale punt van het dorp.

Nóg belangrijker dan anders dus, om heel goed na te denken over de invulling en dan vooral de uitstraling die de toekomstige nieuwbouw daar moet krijgen.

Woningstichting Woensdrecht wil hierbij graag de Woensdrechtenaren zélf betrekken. Iedereen mag de komende tijd nadenken over de invulling en álle ideeën zijn welkom. Ons uitgangspunt is: woningen met tuin(tje), dus geen appartementen, voor de sociale huursector (huurprijzen tot maximaal € 720,00, prijspeil 2019).

Wie heeft het beste idee? U heeft tot en met 31 januari 2019 de tijd om te reageren.
Daarna gaan we kijken welke ideeën er allemaal zijn binnengekomen en met het beste idee gaan we verder aan de slag om het uit te werken naar een haalbaar plan voor de nieuwbouw.

Meer informatie:
Ideeën voor plein Woensdrecht

Jubileum-cadeau
Op 14 en 15 september hebben we al vele honderden huurders het cadeau mogen overhandigen. De afgelopen week hebben we nog bericht gekregen van enkele huurders die om welke reden dan ook dat weekend niet in de gelegenheid waren langs te komen. Zij hebben het cadeau bij ons op kantoor opgehaald.

Om iedereen de kans te geven het cadeau alsnog op te halen, mocht dat nog niet gelukt zijn, hebben we alle huurders die nog niet zijn langs geweest, een brief gestuurd. Daarin staat dat tot het einde van dit jaar het cadeau tijdens openingstijden van ons kantoor tegen inlevering van de originele waardebon, kan worden opgehaald.

Om te voorkomen dat waardebonnen verkeerd zouden worden bezorgd of zouden kunnen kwijtraken bij verzending, hebben drie van onze medewerkers persoonlijk alle waardebonnen bij iedereen bezorgd. Er zijn dus geen huurders die de waardebon niet hebben ontvangen. Verloren waardebonnen kunnen wij niet vervangen, er zijn geen reservebonnen.

 

Voorrangsregeling
Wellicht is het u al opgevallen. Bij de meeste woningen die we in de advertentie aanbieden, staat vermeld dat de voorrangsregeling sociaal plan van toepassing is. Wat betekent dat eigenlijk?

Woningstichting Woensdrecht heeft een aantal straten/woningen geselecteerd waar we grootschalige renovatie of sloop en vervangende nieuwbouw gaan doen. Dit betekent dat de huidige bewoners zullen moeten verhuizen. Natuurlijk gaan we daarbij niet over één nacht ijs (wat ook lastig zou zijn met de huidige tropische temperaturen).

Er is een sociaal plan opgesteld in goed overleg met de huurdersvereniging HBWW, waarin onder meer wordt geregeld dat de bewoners een tegemoetkoming krijgen in de verhuiskosten plus voorrang bij het zoeken naar vervangende woonruimte. Op die manier moet het lukken om binnen een jaar de bewoners allemaal vervangende, passende, huisvesting te laten vinden.

Om die reden kan het gebeuren dat een woning waarop meerdere kandidaten hebben gereageerd, met voorrang wordt toegewezen aan iemand die vanwege de sloop moet verhuizen. Het gaat het komend jaar om 15 woningen, dus er blijft zeker nog genoeg over voor de andere woningzoekenden.

50 jaar WsW
Voor ons jubileum hebben wij met een aantal huurders en oud-medewerkers gesproken over hun kijk op 50 jaar Woningstichting Woensdrecht.

U kunt het filmpje hier bekijken:  https://youtu.be/5KPZVN1-_UI

Privacy
Met alle aandacht in de media kan het u bijna niet zijn ontgaan: er verandert iets in de privacy-wetgeving. Vandaag gaat de nieuwe “AVG” in.

Woningstichting Woensdrecht heeft ook gegevens over verschillende groepen mensen. Huurders, maar ook woningzoekenden, sommige oud-huurders, aannemers en andere relaties. Die gegevens staan bij ons in de computer, voor een deel in een digitaal archief of in het verhuursysteem. Er zijn ook e-mails met gegevens.

Natuurlijk hebben wij namen en adressen, geboortedata, handtekeningen (op de huurcontracten), telefoonnummers en e-mailadressen, maar ook gegevens zoals bankrekeningnummer en in sommige gevallen zijn er zelfs bepaalde medische gegevens met ons gedeeld (bijvoorbeeld voor een woningaanpassing).

Het is voor ons altijd vanzelfsprekend geweest dat we voorzichtig met die gegevens omgaan.
Aan de telefoon geven wij bijvoorbeeld nooit zomaar telefoonnummers of (betaal)gegevens door als we niet kunnen controleren wie die gegevens opvraagt. Notitieblaadjes met daarop persoonlijke gegevens gaan niet bij het oud papier, maar in een speciale container zodat de gegevens niet “op straat” komen te liggen.

De gegevens die wij hebben geregistreerd, gebruiken wij om u te kunnen bereiken als er iets in of aan de woning moet gebeuren. Wij delen gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer dan ook met andere partijen, zoals aannemers, als zij voor ons de werkzaamheden uitvoeren. Ook van deze aannemers eisen wij dat ze voorzichtig met de gegevens omgaan.

Het is dus geen geheim dat wij gegevens vastleggen en in sommige gevallen ook met andere partijen delen. Wilt u weten wát wij precies over u weten? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor om de gegevens te bekijken. Klopt er iets niet aan de gegevens? Dan mag u ons dat laten weten en dan passen wij het aan.

Soms moeten we voor de aanpassing van gegevens “bewijsstukken” hebben, bijvoorbeeld een bewijs van overlijden, als iemand als huurder moet worden uitgeschreven. Dit voorkomt dat wij “per ongeluk” iemand als huurder uitschrijven zonder dat die persoon dat zelf weet.

Heeft u vragen over uw gegevens, uw privacy of hoe wij ermee omgaan? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@wswoensdrecht.nl of 0164-613313.

Visitatie
Visitatietraject 2018

Een visitatie beoordeelt het maatschappelijk presteren van corporaties. Naast de wettelijke verplichting, vinden wij het belangrijk om onze maatschappelijke meerwaarde aan te tonen door een visitatiecommissie kritisch te laten kijken naar ons functioneren en onze prestaties.

Hoe verloopt een visitatie?
Wij hebben bureau Raeflex de opdracht gegeven de visitatie uit te voeren. Stapsgewijs gebeurt het volgende:

  • Wij leveren de visitatiecommissie diverse documenten van de afgelopen jaren aan. Zoals jaarverslagen, huurbeleid, convenanten die zijn afgesproken, rapportages, etc. De commissie bekijkt dit allemaal.
  • Ook wil de commissie een beeld krijgen van ons bezit. Daarom organiseren we een rondleiding langs een aantal van onze complexen.
  • Vervolgens gaat de commissie in gesprek met wethouders en ambtenaren van de gemeentes, onze huurdersbelangenvereniging HBWW en zorg- en welzijnsinstellingen met wie wij samenwerken. De commissie vraagt aan onze partners wat zij vinden van onze ambities en prestaties.
  • Daarnaast spreekt de commissie met de directeur-bestuurder, de Raad van Toezicht en onze managementteamleden.

Zo vormt de visitatiecommissie zich een breed beeld over hoe wij maatschappelijk functioneren en presteren. De commissie legt dit vast in het visitatierapport dat wij in augustus verwachten. Vervolgens gaan wij aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport.


WsWoensdrecht