Voor het oplossen van burenoverlast kunnen inwoners van de gemeente Woensdrecht terecht bij buurtbemiddeling.

Dit kan bijvoorbeeld met de volgende problemen of ergernissen:

 • Geluidsoverlast
 • Pesterijen
 • Rommel/afval
 • Erfafscheidingen
 • Overhangende takken of struiken
 • Harde muziek
 • Overlast door kinderen
 • Overlast door (huis)dieren
 • Storende leefgewoonten
 • Stankoverlast
 • Parkeerproblemen

De buurtbemiddelaars

De bemiddelaars zijn vrijwilligers van WijZijn Woensdrecht die getraind zijn in gespreksvoering en conflicthantering. Zij luisteren naar beide kanten van het verhaal, zonder daarbij partij te kiezen. Zij dragen geen oplossingen aan, maar helpen jou en je buren om zelf een oplossing te vinden. Als de emoties te hoog oplopen brengen zij het probleem weer terug tot de kern.

Hoe werkt het?

Tijdens het eerste contact met buurtbemiddeling bespreekt de coördinator wat de mogelijkheden zijn. Vaak worden twee bemiddelaars ingezet, die bij jou thuis komen om het verhaal te horen. Daarna bezoeken zij de buren voor hun verhaal. Een bemiddelingsgesprek op een neutrale locatie kan de volgende stap zijn. Is een bemiddelingsgesprek niet mogelijk, dan zijn er binnen buurtbemiddeling nog andere vormen van ondersteuning. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de coördinator.

Vrijwillig buurtbemiddelaar worden?

Wil je buren ondersteunen en je communicatieve vaardigheden (verder) ontwikkelen? Meld je dan bij de coördinator buurtbemiddeling.

 • Deelname aan buurtbemiddeling is gratis en vrijwillig
 • De bemiddelaars zijn onafhankelijk en onpartijdig en hebben een geheimhoudingsplicht
 • Je kunt voorkomen dat irritaties uitmonden in een groot conflict
 • Je werkt samen aan prettig wonen in je eigen huis en straat

Aanmelden of meer informatie

Neem contact op met de coördinator buurtbemiddeling in Woensdrecht via telefoonnummer
06 – 36 12 49 33 of mail met buurtbemiddelingwoensdrecht@wijzijntraversegroep.nl